Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Podpisanie układu o nawiązaniu stosunków między Rzecząpospolitą Polską i ZSRS, od lewej: gen. Władysław Sikorski, N.N., Anthony Eden, Winston Churchill, NN, Iwan Majski; Londyn, 30 lipca 1941 r.