Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

calendar calendar-inverted
Zdarzyło się
2
Marca
Uratowali 18 Żydów. Rodzina Andrzejczyków

Uratowali 18 Żydów. Rodzina Andrzejczyków

20 marca 1943 r. w gospodarstwie Andrzejczyków pojawili się żandarmi dowodzeni przez Niemca o nazwisku Karwat. Zatrzymali oni Franciszka Andrzejczyka i zaczęli go przesłuchiwać. Gdy rolnik zaprzeczył, że ukrywa Żydów, żandarmi przystąpili do rewizji, ostukując podłogi i rozbijając wybrane miejsca siekierami. W ten sposób odnaleźli schron, w którym przebywały trzy osoby. Zostały one natychmiast zabite. Jeden z żandarmów oddał też z pistoletu maszynowego serię strzałów do Franciszka Andrzejczyka, pozbawiając go życia. O historii ukrywanych i ukrywających we wsi Czyżew-Sutki, w powiecie Wysokie Mazowieckie, opowiada Sebastian Piątkowski.

Porucznik „Stefan” – adiutant majora „Łupaszki” w 1945 i 1946 roku
Artykuł

Porucznik „Stefan” – adiutant majora „Łupaszki” w 1945 i 1946 roku

Dla historyków badających podziemie niepodległościowe na ziemiach polskich, a szczególnie dzieje konspiracji wileńskiej i 5. Brygady Wileńskiej AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, niepewną pozostaje tożsamość porucznika „Stefana”, adiutanta dowódcy oddziału w 1945 i 1946 r.

Pani Dyrektor z „Kingi”. Rzecz o Marii Opielińskiej, organizatorce pierwszych kompletów tajnego nauczania w Kielcach, prześladowanej przez komunistów
Biogram / Biografia

Pani Dyrektor z „Kingi”. Rzecz o Marii Opielińskiej, organizatorce pierwszych kompletów tajnego nauczania w Kielcach, prześladowanej przez komunistów

Działalność Marii Opielińskiej, dyrektorki Żeńskiego Państwowego Liceum i Gimnazjum im. bł. Kingi, przyczyniła się do wzrostu poziomu szkoły. Wkład dyrektorki w rozwój szkoły i zaangażowanie w tajne nauczanie podczas wojny upamiętniono tablicami na jej cześć i nadaniem jej imienia jednej z ulic miasta.

Kobiety w Marynarce Wojennej – Pomocnicza Morska Służba Kobiet (1943-1947)
Artykuł

Kobiety w Marynarce Wojennej – Pomocnicza Morska Służba Kobiet (1943-1947)

Podczas II wojny światowej kobiety służyły w strukturach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie tylko w armii lądowej, ale także w marynarce wojennej.

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej
Artykuł

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej

28 lutego 1944 r. ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS, powiązanego z 14. Dywizją SS „Galizien”, oddziały UPA, nacjonaliści ukraińscy oraz ukraińscy mieszkańcy okolicznych wiosek wkroczyli do wsi Huta Pieniacka zamieszkanej przez ludność polską.

Katastrofa rządowego samolotu AN-24W pod Goleniowem
Artykuł

Katastrofa rządowego samolotu AN-24W pod Goleniowem

28 lutego 1973 r., w pobliżu portu lotniczego Szczecin-Goleniów, rozbił się rządowy samolot Antonow AN-24W. W wyniku katastrofy zginęło 18 osób, w tym ówczesny minister spraw wewnętrznych Wiesław Ociepka oraz jego czechosłowacki odpowiednik Radko Kaska.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Dywersja w ruchu katolików świeckich w PRL na przykładzie Gdańska
Artykuł

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Dywersja w ruchu katolików świeckich w PRL na przykładzie Gdańska

Pod koniec lat sześćdziesiątych grono kilkudziesięciu katolików z Gdańska, związanych między innymi z duszpasterstwami księży pallotynów i ojców dominikanów, podjęło starania o rejestrację Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Starania te spotkały się ze zdecydowaną odmową władz komunistycznych, przyniosły też zainteresowanie całym środowiskiem ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Kuropaty – miejsce masowych egzekucji sowieckich
Artykuł

Kuropaty – miejsce masowych egzekucji sowieckich

Położona na północny wschód od Mińska miejscowość Kuropaty to dziś jedno z przedmieść liczącej blisko 2 mln mieszkańców stolicy Białorusi. Pomimo upływu przeszło osiemdziesięciu lat od tragicznych wydarzeń, wciąż zbyt mało wiemy o dokonanych tam stalinowskich zbrodniach.

W tajnej służbie. Generał Brygady Mieczysław Zygfryd Słowikowski „Rygor”
Biogram / Biografia

W tajnej służbie. Generał Brygady Mieczysław Zygfryd Słowikowski „Rygor”

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w Wojsku Polskim. Uczestnik wojny z bolszewikami, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1937 roku rozpoczął pracę dla Oddziału II Sztabu Generalnego, zajmującego się wywiadem zagranicznym. Został wysłany na placówkę do Kijowa jako dyplomata i niejawny kierownik ekspozytury Oddziału II. Tam zastał go wybuch II wojny światowej.

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”
Artykuł

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”

25 lutego 1948 r. Sejm przyjął ustawę o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży i tym samym powołał Powszechną Organizację „Służba Polsce”.

Niedoszły „polski miesiąc”. Luty 1968 r.
Artykuł

Niedoszły „polski miesiąc”. Luty 1968 r.

Tytuł jest nieco prowokacyjny. Wśród konfliktów społeczeństwa z władzami w PRL wymieniamy oczywiście - i słusznie - Marzec '68. To specyficzny i wielowątkowy konflikt, o którym uzasadnione jest mówienie szerzej jako o „wydarzeniach marcowych”. Jednak tylko zbieg okoliczności sprawił, że to nie Zebranie Nadzwyczajne Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich (rozpoczęte jeszcze w lutym 1968 r.) stało się początkiem wielkiego protestu społecznego.

Szafarze śmierci. Sędziowie sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Artykuł

Szafarze śmierci. Sędziowie sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na początku lutego 1946 r. utworzono wydziały doraźne przy sądach okręgowych, których głównym celem było jak najszybsze spacyfikowanie antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W trakcie kilkumiesięcznej działalności te tak zwane „sądy na kółkach”, których składy orzekające rekrutowały się z sędziów i prokuratorów wojskowych, orzekły kilkaset wyroków śmierci.

Polska w XX wieku

12 września 1942 r. powołano Armię Polską na Wschodzie, scalając wszystkie polskie jednostki znajdujące się na Bliskim Wschodzie. Struktura tej siły zbrojnej była kompromisem pomiędzy koncepcjami Brytyjczyków a propozycjami polskimi.

Jak Franciszek i Stanisława Andrzejczykowie próbowali ocalić bezbronnych Żydów? Jak udawało się im zapewnić żywność dla ukrywanych? Co stało się z rodziną, gdy cały jej dobytek trafił w ręce niemieckich okupantów? Kolejna część serii „Nie tylko Ulmowie”.

Kiedy i w jaki sposób zaczęto zaszczepiać w powojennej Polsce kult Józefa Stalina? Jak wyglądały przygotowania do obchodów 70. urodzin Józefa Stalina? Czy obchody urodzin sowieckiego przywódcy miały swoją specyfikę?

Postać o wielu twarzach, często ze sobą niewspółgrających. Chuligan, przemytnik, człowieka kresowego półświatka. Nieprzejednany antykomunista i współpracownik wywiadu II RP.

W kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie w latach 1944–1945 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce. W latach 1945–1948 w budynku tym znajdował się areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Jak przedstawiały się kulisy powstania „Solidarności Chłopskiej”? Gdzie miała miejsce działalność niepodległościowa rodziny Bartoszcze? Jaka była działalność polityczna Piotra Bartoszcze?

W 2018 r. IPN przygotował wystawę prezentującą postaci, które szczególnie przyczyniły się do odrodzenia Polski w 1918 r. To nasi „Ojcowie Niepodległości”. Która z tych osób jest Ci szczególnie bliska?