Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Fot. Biblioteka Narodowa

Stosunki międzynarodowe

Audio/Video

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL

Audio/Video

II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich. Stan badań, perspektywy badawcze. Geneza Konfliktu. Panel 1. Część 1.

Audio/Video

Dyskusja o roli Polski w polityce zagranicznej Hitlera

Marian Chodacki 1898–1975

Broszury popularnonaukowe IPN Szczecin

Marian Chodacki 1898–1975

Marian Stanisław Chodacki – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, dyplomata, Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1936-1939), dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1949–1951).

Polityka polska u progu wojny

Artykuł

Polityka polska u progu wojny

Wybuch I wojny światowej, wymarzonej przez pokolenia Polaków żyjące pod zaborami, w której mocarstwa rozbiorowe po raz pierwszy od XVIII wieku miały walczyć przeciwko sobie, był ziszczeniem koncepcji Romana Dmowskiego zawartych w jego fundamentalnej pracy Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908).

Orędzie Wilsona. Plan dla świata, nadzieja dla Polski

Artykuł

Orędzie Wilsona. Plan dla świata, nadzieja dla Polski

Wygłoszone przed amerykańskim Kongresem orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona, zawierające program pokojowy w związku z trwającą od ponad trzech lat wojną światową, było propozycją pod wieloma względami przełomową.

Granica polsko-węgierska. Spory i porozumienie

Artykuł

Granica polsko-węgierska. Spory i porozumienie

Ustanowienie granicy z Węgrami minister Józef Beck zaliczył do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Gdy w końcu udało się osiągnąć ten cel, korzyści okazały się mniejsze od spodziewanych.

Audio/Video

"Wykuwanie niepodległości 1914–1921" - z cyklu „Polska geopolityka wczoraj, dziś i jutro”

Konferencja pokojowa w Paryżu

Artykuł

Konferencja pokojowa w Paryżu

Zawieszenie broni 11 listopada 1918 r. zastało Romana Dmowskiego w Waszyngtonie. W Paryżu zaś, dzięki staraniom Erazma Piltza, który skutecznie podtrzymywał zainteresowanie sprawą polską nad Sekwaną, 13 grudnia 1918 r. Francja de facto uznała KNP za rząd.

Utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego

Artykuł

Utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego

Najważniejsze cele, któreśmy sobie na Zachodzie w swej akcji podczas wojny postawili, zostały urzeczywistnione. (...) Komitet Narodowy miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i wojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych - oceniał działalność KNP Roman Dmowski.

Konflikt polsko-litewski

Artykuł

Konflikt polsko-litewski

Przejęcie przez Polaków władzy w Warszawie w listopadzie 1918 r. i budowa niepodległego państwa zbiegły się w czasie z utworzeniem w Wilnie pierwszego rządu litewskiego. W grudniu oba powstające państwa podjęły konsultacje, ale rozmowy były niezwykle trudne ze względu na rozbieżności poglądów na temat obszaru i wzajemnych granic.

Audio/Video

Jakub Kumoch - Aleksander Ładoś i działania Grupy Berneńskiej na rzecz ratowania ofiar Zagłady

Audio/Video

Marek Kornat - Szwajcaria w koncepcjach i działaniach dyplomacji Polski...

Audio/Video

Peter Rassek - Poprzez dyplomację do niepodległości: polityka pruska Hôtelu Lambert w przededniu rewolucji 1848 roku

Audio/Video

Symon Petlura (1879–1926) – przywódca niepodległej Ukrainy. Panel dyskusyjny „Czy sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku może mieć znaczenie dla współczesnych wzajemnych stosunków?”

Audio/Video

Komuniści i Watykan

Orędownik sprawy polskiej Ignacy Jan Paderewski  (1860–1941)

Biogram / Biografia

Orędownik sprawy polskiej Ignacy Jan Paderewski (1860–1941)

Ignacy Jan Paderewski był wybitnym pianistą i kompozytorem, gorącym patriotą i mężem stanu, filantropem i działaczem społecznym. Jego zaangażowanie w polską sprawę było absolutnie bezinteresowne. Na trwałe wpisał się w poczet osób najbardziej zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości.

Audio/Video

IPNtv: Debata Ribbentrop i Mołotow – podpalacze świata z woli Hitlera i Stalina

Akt 5 listopada – przełom w czasie wielkiej wojny

Artykuł

Akt 5 listopada – przełom w czasie wielkiej wojny

5 listopada 1916 roku to data przełomu. Wydana tego dnia odezwa była ważnym punktem na polskiej drodze do niepodległości. Po ponad wieku kończyła się zmowa mocarstw zaborczych, a sprawa polska stawała się – przynajmniej w deklaracjach – jednym z celów wojny.

Audio/Video

Grupa berneńska. Polscy dyplomaci ratujący Żydów

Pakt o agresji między Hitlerem a Stalinem

Artykuł

Pakt o agresji między Hitlerem a Stalinem

24 sierpnia 1939 r. rządy sowiecki i niemiecki ogłosiły, że w nocy zawarły pakt o nieagresji. W rzeczywistości był to pakt o agresji. W tajnym protokole wytyczono granice przyszłego, czwartego rozbioru Polski i określono przynależność krajów wschodnioeuropejskich do stref wpływów obydwu państw.

Wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości

Artykuł

Wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości

Dmowski miał pełne prawo uważać Polskę Odrodzoną – państwo, którego kształt precyzyjnie określił i do którego stworzenia wytrwale dążył – za własne dzieło.

Audio/Video

„Akt 5 listopada 1916 roku. Prolog Niepodległości?" - debata belwederska - Warszawa, 5 listopada 2016

Audio/Video

90s historii: 14 lutego 1946 r. podpisano polsko-brytyjską umowę o wysiedleniu ludności niemieckiej

Audio/Video

90s. historii: 28 kwietnia 1939 r. Hitler wypowiedział deklarację o niestosowaniu przemocy

Audio/Video

90s. historii: 4 kwietnia 1949 r. podpisano Traktat Północnoatlantycki

Audio/Video

90s. historii: 6 lipca 1950 roku układ między Polską a NRD

Audio/Video

IPN TV - Historia dla Ciebie - pamięć.pl - Odcinek 38 - Atak na placówkę dyplomatyczną w Szwajcarii

Audio/Video

IPN TV - Historia dla Ciebie - pamięć.pl - Odcinek 40 - Wizyta Fidela Castro w Polsce

Audio/Video

IPN TV - Historia dla Ciebie - pamięć.pl - Odcinek 52 - Wizyta Charlesa de Gaulle'a w Polsce

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 17 - „Kulisy Maoizmu"

Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939–1945

Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939–1945

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Skandynawia nie była obszarem priorytetowym dla polskiej polityki zagranicznej. Szwedzi również odnosili się z nieufnością do nowego partnera na arenie międzynarodowej. Z obu stron brakowało motywacji, która skłaniałaby do bliższej współpracy politycznej lub gospodarczej. Pewne ożywienie nastąpiło w połowie lat dwudziestych, gdy na rynku szwedzkim pojawił się polski węgiel, ale dopiero minister Józef Beck podjął próbę intensyfikacji wzajemnych relacji.

Jałta nie mogła nic zmienić

Wywiad

Jałta nie mogła nic zmienić

Sowieci byli przekonani o nieuchronności rywalizacji i konfliktu dwóch światów. Nie było dla nich ważne, czy „kapitalistyczne otoczenie” ma formę państwa „faszystowskiego”, czy liberalno-kapitalistycznego. Jedno i drugie z zasady było przeciwnikiem - mówi prof. Marek Kornat.

Najgorsze miejsce na ziemi

Artykuł

Najgorsze miejsce na ziemi

W Jałcie na Krymie 4 lutego 1945 roku spotkali się przywódcy trzech wielkich mocarstw: Winston Churchill – stojący na czele rządu Wielkiej Brytanii, Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA oraz Józef Stalin – premier ZSRS, sekretarz generalny partii bolszewickiej i późniejszy generalissimus.

Oferta Hitlera

Wywiad

Oferta Hitlera

W 1934 roku doszło do podpisania polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy. W książce „Der Feind steht im Osten”, wydanej w Polsce pod tytułem „Wspólny wróg”, niemiecki historyk Rolf-Dieter Müller porównuje konsekwencje tego wydarzenia z późniejszym o pięć lat paktem Ribbentrop–Mołotow.

Pójdziemy za Polakami. Polacy i Węgrzy w 1956 roku

Artykuł

Pójdziemy za Polakami. Polacy i Węgrzy w 1956 roku

W 1956 roku losy Polski i Węgier – nie po raz pierwszy i nie ostatni w historii – ściśle splotły się ze sobą. Budapeszteński pochód z 23 października, od którego datuje się wybuch węgierskiego powstania, rozpoczął się jako manifestacja poparcia dla odwilży politycznej w Polsce.

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 93 - Stosunki polsko-czechosłowackie

Audio/Video

Stosunki polsko-arabskie cz. 2 (odc. 21)

Audio/Video

Stosunki polsko-arabskie cz. 1 (odc. 20)

Audio/Video

Mniejszość grecka w PRL (odc. 7)

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 91 - Wizyta Charlesa de Gaulle’a

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 47 - Wizyta Fidela Castro w Polsce

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 44 - Wizyty prezydentów amerykańskich

Audio/Video

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL

Audio/Video

II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich. Stan badań, perspektywy badawcze. Geneza Konfliktu. Panel 1. Część 1.

Audio/Video

Dyskusja o roli Polski w polityce zagranicznej Hitlera

Marian Chodacki 1898–1975

Broszury popularnonaukowe IPN Szczecin

Marian Chodacki 1898–1975

Marian Stanisław Chodacki – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, dyplomata, Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (1936-1939), dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1949–1951).

Polityka polska u progu wojny

Artykuł

Polityka polska u progu wojny

Wybuch I wojny światowej, wymarzonej przez pokolenia Polaków żyjące pod zaborami, w której mocarstwa rozbiorowe po raz pierwszy od XVIII wieku miały walczyć przeciwko sobie, był ziszczeniem koncepcji Romana Dmowskiego zawartych w jego fundamentalnej pracy Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908).

Orędzie Wilsona. Plan dla świata, nadzieja dla Polski

Artykuł

Orędzie Wilsona. Plan dla świata, nadzieja dla Polski

Wygłoszone przed amerykańskim Kongresem orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona, zawierające program pokojowy w związku z trwającą od ponad trzech lat wojną światową, było propozycją pod wieloma względami przełomową.

Granica polsko-węgierska. Spory i porozumienie

Artykuł

Granica polsko-węgierska. Spory i porozumienie

Ustanowienie granicy z Węgrami minister Józef Beck zaliczył do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Gdy w końcu udało się osiągnąć ten cel, korzyści okazały się mniejsze od spodziewanych.

Audio/Video

"Wykuwanie niepodległości 1914–1921" - z cyklu „Polska geopolityka wczoraj, dziś i jutro”

Konferencja pokojowa w Paryżu

Artykuł

Konferencja pokojowa w Paryżu

Zawieszenie broni 11 listopada 1918 r. zastało Romana Dmowskiego w Waszyngtonie. W Paryżu zaś, dzięki staraniom Erazma Piltza, który skutecznie podtrzymywał zainteresowanie sprawą polską nad Sekwaną, 13 grudnia 1918 r. Francja de facto uznała KNP za rząd.

Więcej