Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Fot. NAC

LWP

Audio/Video

Fragmenty wspomnień ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat służby w wojsku, do której powoływano kleryków w czasach PRL (Radwanowice, 3 września 2020)

Za opór – marsz do wojska!
Artykuł

Za opór – marsz do wojska!

Wśród sporów o zasadność działań ekipy Wojciecha Jaruzelskiego w stanie wojennym gubi się pamięć o tym, że lata 1981–1983 nie były niechlubnym epizodem w szlachetnych poczynaniach, lecz stanowiły moment największej eskalacji w stałej, wieloletniej działalności represyjnej ludowego wojska wobec obywateli PRL.

Audio/Video

W cyklu „Tajemnice bezpieki”, poświęconego historii organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1989, tematem przewodnim spotkania w kontekście książki „Historia” jest pojęcie: „Ludowe Wojsko (NIE)Polskie”.

Sowiecka polityka, nasza krew. Bitwa w której mieli zginąć Polacy
Artykuł

Sowiecka polityka, nasza krew. Bitwa w której mieli zginąć Polacy

12–13 października 1943 roku. Lenino. Pół tysiąca zabitych Polaków. Przegrana bitwa. Krwawe wydarzenie bez militarnego uzasadnienia: na tym odcinku frontu wówczas w gruncie rzeczy nic się nie działo. A jednak Stalin był zadowolony: polityczny cel został osiągnięty. Innego przecież nie było.

Audio/Video

Ludowe Wojsko Polskie – propagandowa, nieformalna nazwa wojska podporządkowanego partii komunistycznej. Oprócz zadań typowych dla sił zbrojnych, LWP odgrywało też szczególną rolę w machinie propagandy, próbując z jednej strony wpisywać się w tradycję oręża polskiego, z drugiej odrzucając nawiązania do polskiej armii w II RP.

PRL na straży pokoju w Korei
Artykuł

PRL na straży pokoju w Korei

27 lipca 1953 roku zawarto rozejm w wojnie koreańskiej, na mocy którego od 1 sierpnia 1953 działa Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych. Jednym z jej członków została Polska Rzeczpospolita Ludowa. Udział PRL w koreańskiej misji obrósł w ciągu dziesięcioleci w mity i był idealizowany.

Proces płk. Czesława Naruszewicza jako przykład „sprawy tatarowskiej”
Artykuł

Proces płk. Czesława Naruszewicza jako przykład „sprawy tatarowskiej”

Procesy pokazowe, takie jak słynny „proces generałów”, zostały przeniesione do powojennej Polski prosto z praktyki politycznej Związku Sowieckiego. Stanowiły jedno z najjaskrawszych naruszeń prawa w komunistycznej rzeczywistości. Wywodzący się ze wspomnianej sprawy proces płk. Czesława Naruszewicza użyty został jako przykład rażącego nadużycia nawet w wewnętrznych dyskusjach wojskowych aparatczyków.

Audio/Video

Czym jest polityka pamięci historycznej? Czy w PRL chciano świadomie promować pewną wizję przeszłości? Jaką rolę w tej kwestii odgrywało Ludowe Wojsko Polskie? W jaki sposób decydenci z Głównego Zarządu Politycznego WP traktowali kwestie historyczne? Jak działała wojskowa propaganda?

Wywiad wojskowy w czasie stanu wojennego
Artykuł

Wywiad wojskowy w czasie stanu wojennego

W 1981 roku Zarząd II Sztabu Generalnego WP, czyli wywiad wojskowy, przeżywał trudne chwile. Według ówczesnego szefa tej jednostki, Romana Misztala, stan osobowy Zarządu II SG był na poziomie 1948 r., a poziom pracy wywiadowczej mało zadawalający.

Audio/Video

Ludowe Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko (nie)Polskie – geneza, tradycje i tożsamość armii PRL. Tajne służby Polski pojałtańskiej jako element realizacji interesów ZSRS i system ich zależności wobec Moskwy. Geneza komunistycznej bezpieki – Kujbyszewiacy

Audio/Video

Czy wiesz, że armia PRL była przygotowywana do udziału w III wojnie światowej? Polscy żołnierze w ramach ofensywy mieli zdobywać RFN, Danię, Holandię i Belgię, a broń jądrowa stanowić miała istotny czynnik walki. Dowiedz się jakie plany operacyjne przygotowywane były dla armii PRL zgodnie z rozkazami Sztabu Generalnego armii ZSRS

Audio/Video

Operacja „Ośrodek”, czyli o genezie afery Bergu. „Wallenrod”? (praca ofensywna WSW i rozpracowanie wywiadu RFN na przykładzie Sojki i Tychoty). Działalność Henryka Uznańskiego w świetle akt sprawy agenturalnego sprawdzenia „Gejza”. Władysław Śliwiński – wymyślony konspirator?

Aby kupić… Leoparda
Artykuł

Aby kupić… Leoparda

Wojna za naszą wschodnią granicą radykalnie przyspieszyła polskie zbrojenia. Obok doniesień o zakupie nowych czołgów produkcji amerykańskiej i południowokoreańskiej, pojawiły się informacje o negocjacjach dotyczących pozyskania niemieckich Leopardów. Mało kto wie, że te gąsienicowe wozy bojowe kilkukrotnie próbowano kupić także w PRL – oczywiście kierując się zupełnie innymi przesłankami.

Z Sowietami przeciw Polakom: UB i LWP w Obławie Augustowskiej
Artykuł

Z Sowietami przeciw Polakom: UB i LWP w Obławie Augustowskiej

Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski była sowiecka operacja wojskowa przeprowadzona w lipcu 1945 r. na terenie obecnego pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, głównie w Puszczy Augustowskiej i okolicach do niej przyległych. W historiografii przyjęło się nazywać ją Obławą Augustowską. Spośród ok. 7 tys. zatrzymanych wtedy osób do dziś nieustalona liczba nigdy nie wróciła do domu, ale wiemy, że zostali zamordowani.

Audio/Video

Wojskowa machina represji w PRL (odc. 54 cyklu)

Audio/Video

Polscy żołnierze w operacji berlińskiej 1945

Audio/Video

Wojsko PRL - nieludowe, niepolskie (odc. 50 cyklu)

Audio/Video

Polskojęzyczna armia Stalina (odc. 49 cyklu)

Audio/Video

Za 10 dni w Amsterdamie? Plany wojenne Układu Warszawskiego a realia Zimnej Wojny

Audio/Video

„Dla oczyszczenia terenu z band”. LWP przeciwko żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego

Audio/Video

Jak wyglądał scenariusz III Wojny Światowej? Jakie zadania postawiono wojskom Układu Warszawskiego? Jak miał wyglądać atak jądrowy na Polskę?

Audio/Video

Co skłoniło płk. Kuklińskiego do współpracy z wywiadem USA? Jak opuścił PRL? W jakich okolicznościach zginęli jego synowie? Jak wyglądały plany ofensywy wojsk Układu Warszawskiego na Zachód?

Audio/Video

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego... (cz. 6 konferencji naukowej)

Audio/Video

Czym wsławił się gen. Antoni Longin Baranowski? Dlaczego płk Ignacy Bukowski związał się z komunistycznym wywiadem? Kim był w Chinach płk Florian Siwicki?

Audio/Video

„Armia Berlinga czy Stalina?” (film edukacyjny)

Ofiary Poznańskiego Czerwca
Artykuł

Ofiary Poznańskiego Czerwca

Co najmniej 58 osób straciło życie podczas wolnościowego zrywu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. Co czwarty zabity lub śmiertelnie ranny nie miał osiemnastu lat.

Aleksander Kokoszyn – pierwszy szef Wojskowej Służby Wewnętrznej PRL
Artykuł

Aleksander Kokoszyn – pierwszy szef Wojskowej Służby Wewnętrznej PRL

Urodził się 18 grudnia 1904 r. w Rubieżewiczach na Nowogródczyźnie. Wkrótce jednak jego rodzice, Stefan Kazimierz i Maria z d. Zagrodzka, przenieśli się do Łodzi. Miał jedną siostrę, Annę, urodzoną w 1910 r. Od 1911 roku wychowywał się w sierocińcu, z którego cztery lata później (1915) uciekł.

Jerzy Popiełuszko – kleryk i żołnierz
Artykuł

Jerzy Popiełuszko – kleryk i żołnierz

Z jednostki w Bartoszycach alumn Popiełuszko wysyłał listy do ojca duchownego. W jednym z nich pisał o swoim dowódcy: „Kazał mi się rozbuć, wyciągnąć sznurówki z butów, zdjąć onuce. Stałem więc przed nim boso. Oczywiście cały czas na baczność. Stałem jak skazaniec. […] Nogi zmarzły, zsiniały…”.

Udział PRL w inwazji na Czechosłowację
Artykuł

Udział PRL w inwazji na Czechosłowację

Interwencja w Czechosłowacji była jedyną operacją militarną ludowego Wojska Polskiego poza granicami kraju. Miała na celu stłumienie Praskiej Wiosny, czyli próby liberalizacji systemu komunistycznego pod hasłem „socjalizmu z ludzką twarzą”, nieakceptowanej przez władze „bratnich” państw.

Przed i w trakcie Akcji „Wisła”
Artykuł

Przed i w trakcie Akcji „Wisła”

Jesienią 1944 r. frontowe jednostki Armii Czerwonej odeszły na południe i zachód. Ukraińska Powstańcza Armia wycofała swoje sotnie za Bug. W sensie administracyjnym i bezpieczeństwa ludności cywilnej Bieszczady stały się „ziemią niczyją”.

Audio/Video

Komunistyczna armia przeciw robotnikom: Gdański Grudzień ’70. Rekonstrukcja – dokumentacja – walka z pamięcią. Pamięci Józefa Szylera, bohatera Grudnia 1970

Audio/Video

Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego ludowego Wojska Polskiego 1944-1945...

Audio/Video

Od ruin Warszawy przez piekło Wału Pomorskiego do twierdzy Kołobrzeg: szlak 1. Armii WP

Audio/Video

Lenino

PRL w walce o jeńców wojny koreańskiej
Artykuł

PRL w walce o jeńców wojny koreańskiej

Wojna koreańska, zapoczątkowana atakiem komunistycznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na Republikę Korei 25 VI 1950 r,. była pierwszym wielkim konfliktem okresu Zimnej Wojny.

Zdany egzamin. Polacy w Czechosłowacji wobec zdławienia Praskiej Wiosny
Artykuł

Zdany egzamin. Polacy w Czechosłowacji wobec zdławienia Praskiej Wiosny

Polacy przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację protestowali nie tylko w kraju czy na Zachodzie, ale również za naszą południową granicą. Podobnie było też z okazywaniem w sierpniu 1968 r. Czechom i Słowakom solidarności.

Audio/Video

"Chleba i wolności". Poznański Czerwiec 1956

Audio/Video

Tajemnice Strażnicy WOP w Konarach (1945–1947). Szabrownictwo, dezercje, morderstwa

Kampania antysemicka w ludowym Wojsku Polskim w 1967 roku
Artykuł

Kampania antysemicka w ludowym Wojsku Polskim w 1967 roku

Tak zwane „czystki antysemickie w Wojsku Polskim” były częścią szerszego zjawiska, które miało miejsce od połowy lat sześćdziesiątych. Chodziło o oczyszczenie szeregów wojska z „oficerów rewizjonistów”.

„Wyzwolenie” gorsze niż potop
Wykład

„Wyzwolenie” gorsze niż potop

Rozważania na temat tego, czy rok 1945 przyniósł Polsce wyzwolenie, należy zacząć od określenia, o której Polsce mówimy. Jeśli o tej w granicach z 1939 roku, to dla ludności mieszkającej na Kresach nie ma mowy o jakimkolwiek wyzwoleniu.

Audio/Video

Kontrwywiad wojskowy w PRL (odc. 50)

Czołgi na ulicach Gdańska
Źródło historyczne

Czołgi na ulicach Gdańska

O czym rozmawiali milicjanci i żołnierze biorący udział w pacyfikacji Gdańska 16 grudnia 1981 r.? IPN Gdańsk publikuje nagrania zarejestrowane z nasłuchu działaczy „Solidarności”. Słychać na nich m.in. salwy czołgów wyprowadzonych na ulice miasta.

Wojskowe Obozy Internowania 1982-1984 r.
Artykuł

Wojskowe Obozy Internowania 1982-1984 r.

Przeprowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku śledztwo o sygnaturze S85.2008.Zk obaliło domniemanie legalności działań wobec osób umieszczonych w Wojskowych Obozach Internowania dalej zwanych WOI.

Inteligentna forma internowania?
Wywiad

Inteligentna forma internowania?

Z prokuratorem Mieczysławem Górą z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy rozmawia dr Rafał Leśkiewicz.

Audio/Video

Kołodziejczyk na szefa MON u Mazowieckiego, czyli Jaruzelski, Siwicki i Kiszczak kontrolują zamianę LWP na WP (głosy w dyskusji)

Audio/Video

Zmiana czy kontynuacja? Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1989–1991

I nazywali to Wojskiem Polskim…
Wystawa

I nazywali to Wojskiem Polskim…

W Nowym Domu Poselskim w Warszawie od 8 do 13.11.2017 zaprezentowano wystawę IPN „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982–1983). Zbrodnia komunistyczna. Zbrodnia przeciwko ludzkości”. Była hołdem złożonym osobom internowanym pod pozorem ćwiczeń wojskowych.

Okłamany mściciel Katynia
Artykuł

Okłamany mściciel Katynia

Kłamstwo katyńskie jest kłamstwem założycielskim „Polski Ludowej”. Jego początek sięga jednak okresu sprzed powstania tego tworu: już w czasie wojny Sowieci na arenie międzynarodowej i w oddziałach berlingowców intensywnie rozpowszechniali dezinformację, jakoby to Niemcy byli sprawcami tej zbrodni.

Od zbrodni do mitologii
Artykuł

Od zbrodni do mitologii

W propagandzie PRL obowiązywała teza, że Sowieci chcieli pomóc Warszawie w dniach powstańczych walk 1944 roku, ale nie zdołali z przyczyn obiektywnych. Szybkie zdobycie Krakowa w styczniu 1945 roku miało zaś być dowodem na sowieckie poświęcenie, podbudowane umiłowaniem naszej kultury i zabytków.

Audio/Video

17 stycznia 1945 r.: sowieci zajmują ruiny spalonej i zburzonej przez Niemców, pustej Warszawy

Audio/Video

90 sekund historii: 1 stycznia 1944 r. powstała Armia Ludowa

Audio/Video

90 s. historii: 27 kwietnia 1896 r. urodził się Zygmunt Berling

Audio/Video

90s historii: 11 kwietnia 1968 r. Marian Spychalski został przewodniczącym Rady Państwa PRL

Katyńska geneza LWP
Artykuł

Katyńska geneza LWP

Nie są to trupy anonimowe. Tu leży armia. Można by zaryzykować określenie kwiat armii, oficerowie bojowi, niektórzy z trzech uprzednio przewalczonych wojen. To jednak, co najbardziej nęka wyobraźnię, to indywidualność morderstwa, zwielokrotniona w tej potwornej masie. Bo to nie jest masowe zagazowanie, ani ścięcie seriami karabinów maszynowych, gdzie w ciągu minuty czy sekund przestają żyć setki. Tu przeciwnie, każdy umierał długie minuty, każdy zastrzelony był indywidualnie, każdy czekał swojej kolejki, każdy wleczony był nad brzeg grobu; tysiąc za tysiącem - Józef Mackiewicz, „Widziałem na własne oczy” (1943)

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 90 - Czerwiec 1976

Audio/Video

Plany operacyjne komunistycznego tzw. Wojska Polskiego (odc. 17)

Audio/Video

Ludowe Wojsko Polskie (odc. 16)

Audio/Video

Propaganda antysolidarnościowa (odc. 2)

Audio/Video

Dyskusja o pułkowniku Kuklińskim

Audio/Video

IPNtv: Między swastyką a czerwoną gwiazdą - Ludowe Wojsko Polskie – armia polska czy obca?

Audio/Video

Ludowe Wojsko Polskie. Polskie czy sowieckie?

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 74 - Działalność Wojskowych Służb Wewnętrznych

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 72 - Wojskowe sądy rejonowe

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 56 - Wojska Ochrony Pogranicza cz.2

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 55 - Wojska Ochrony Pogranicza cz.1

Obława Augustowska (Dodatek do miesięcznika IPN Pamięć.pl)
Dodatki do miesięcznika IPN Pamięć.pl

Obława Augustowska (Dodatek do miesięcznika IPN Pamięć.pl)

Obława Augustowska była największą powojenną sowiecką zbrodnią dokonaną na Polakach. W toku szeroko zakrojonej akcji pacyfikacyjnej aresztowano ponad 7 tys. osób, a los ok. 600 z nich pozostawał przez lata nieznany. Z czasem stało się jasne, że ludzie ci zostali zamordowani.

Polski rok 1968
Publikacje

Polski rok 1968

Tytuł niniejszej książki nawiązuje do tytułu znakomitej monografii Pawła Machcewicza – za wiedzą i zgodą jej Autora. Wydarzenia w Polsce w 1968 r., podobnie jak dwanaście lat wcześniej, choć były niewątpliwie dramatyczne, jednak z międzynarodowego punktu widzenia pozostawały w cieniu innych, nieporównanie ważniejszych dla dziejów świata.

Audio/Video

Fragmenty wspomnień ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na temat służby w wojsku, do której powoływano kleryków w czasach PRL (Radwanowice, 3 września 2020)

Za opór – marsz do wojska!
Artykuł

Za opór – marsz do wojska!

Wśród sporów o zasadność działań ekipy Wojciecha Jaruzelskiego w stanie wojennym gubi się pamięć o tym, że lata 1981–1983 nie były niechlubnym epizodem w szlachetnych poczynaniach, lecz stanowiły moment największej eskalacji w stałej, wieloletniej działalności represyjnej ludowego wojska wobec obywateli PRL.

Audio/Video

W cyklu „Tajemnice bezpieki”, poświęconego historii organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1989, tematem przewodnim spotkania w kontekście książki „Historia” jest pojęcie: „Ludowe Wojsko (NIE)Polskie”.

Sowiecka polityka, nasza krew. Bitwa w której mieli zginąć Polacy
Artykuł

Sowiecka polityka, nasza krew. Bitwa w której mieli zginąć Polacy

12–13 października 1943 roku. Lenino. Pół tysiąca zabitych Polaków. Przegrana bitwa. Krwawe wydarzenie bez militarnego uzasadnienia: na tym odcinku frontu wówczas w gruncie rzeczy nic się nie działo. A jednak Stalin był zadowolony: polityczny cel został osiągnięty. Innego przecież nie było.

Audio/Video

Ludowe Wojsko Polskie – propagandowa, nieformalna nazwa wojska podporządkowanego partii komunistycznej. Oprócz zadań typowych dla sił zbrojnych, LWP odgrywało też szczególną rolę w machinie propagandy, próbując z jednej strony wpisywać się w tradycję oręża polskiego, z drugiej odrzucając nawiązania do polskiej armii w II RP.

PRL na straży pokoju w Korei
Artykuł

PRL na straży pokoju w Korei

27 lipca 1953 roku zawarto rozejm w wojnie koreańskiej, na mocy którego od 1 sierpnia 1953 działa Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych. Jednym z jej członków została Polska Rzeczpospolita Ludowa. Udział PRL w koreańskiej misji obrósł w ciągu dziesięcioleci w mity i był idealizowany.

Proces płk. Czesława Naruszewicza jako przykład „sprawy tatarowskiej”
Artykuł

Proces płk. Czesława Naruszewicza jako przykład „sprawy tatarowskiej”

Procesy pokazowe, takie jak słynny „proces generałów”, zostały przeniesione do powojennej Polski prosto z praktyki politycznej Związku Sowieckiego. Stanowiły jedno z najjaskrawszych naruszeń prawa w komunistycznej rzeczywistości. Wywodzący się ze wspomnianej sprawy proces płk. Czesława Naruszewicza użyty został jako przykład rażącego nadużycia nawet w wewnętrznych dyskusjach wojskowych aparatczyków.

Audio/Video

Czym jest polityka pamięci historycznej? Czy w PRL chciano świadomie promować pewną wizję przeszłości? Jaką rolę w tej kwestii odgrywało Ludowe Wojsko Polskie? W jaki sposób decydenci z Głównego Zarządu Politycznego WP traktowali kwestie historyczne? Jak działała wojskowa propaganda?

Wywiad wojskowy w czasie stanu wojennego
Artykuł

Wywiad wojskowy w czasie stanu wojennego

W 1981 roku Zarząd II Sztabu Generalnego WP, czyli wywiad wojskowy, przeżywał trudne chwile. Według ówczesnego szefa tej jednostki, Romana Misztala, stan osobowy Zarządu II SG był na poziomie 1948 r., a poziom pracy wywiadowczej mało zadawalający.

Audio/Video

Ludowe Wojsko Polskie czy Ludowe Wojsko (nie)Polskie – geneza, tradycje i tożsamość armii PRL. Tajne służby Polski pojałtańskiej jako element realizacji interesów ZSRS i system ich zależności wobec Moskwy. Geneza komunistycznej bezpieki – Kujbyszewiacy

Audio/Video

Czy wiesz, że armia PRL była przygotowywana do udziału w III wojnie światowej? Polscy żołnierze w ramach ofensywy mieli zdobywać RFN, Danię, Holandię i Belgię, a broń jądrowa stanowić miała istotny czynnik walki. Dowiedz się jakie plany operacyjne przygotowywane były dla armii PRL zgodnie z rozkazami Sztabu Generalnego armii ZSRS

Więcej