Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kongres Pamięci Narodowej

Audio/Video

W jakim stopniu „Solidarność” odegrała decydującą rolę w procesie wychodzenia Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej z komunizmu? Czy ideały „Solidarności” są jeszcze obecne w świadomości społecznej?

Audio/Video

Kiedy i dlaczego Niemcy wprowadzili karę śmierci za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich? Dlaczego na zachodzie Europy nie wprowadzono tak drastycznych rozwiązań prawnych, jak w okupowanej Polsce?

Audio/Video

Jak badacze zachodni widzą rolę Polski podczas II wojny światowej? Co zrobić, aby w społeczeństwach zachodnich wzrosła świadomość co do charakteru okupacji niemieckiej w Polsce, tak dalece różnej od okupacji w państwach zachodnich?

Dodatek specjalny poświęcony Podkarpackiemu Kongresowi Pamięci Narodowej
Dodatki do prasy

Dodatek specjalny poświęcony Podkarpackiemu Kongresowi Pamięci Narodowej

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej to wydarzenie, które z jednej strony podsumowuje ponad dwudziestoletni dorobek IPN, a z drugiej strony prezentuje historyczną ofertę edukacyjną w zupełnie nowej formule – w myśl hasła, które towarzyszy Kongresowi „Historia mówi przez pokolenia”.

Audio/Video

Debaty historyczne, wystawy multimedialne, strefa nowych technologii, edukacyjna i filmowa, rekonstrukcje historyczne – Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej, 4‒5 października 2023

Audio/Video

Dlaczego 75% Niemców nie chce, aby ich kraj płacił reparacje wojenne? Czy Niemcy zgodzą się zaspokoić owe roszczenia i zadośćuczynić Polsce? Jak politycy niemieccy odnoszą się do polskich roszczeń reparacyjnych?

Audio/Video

Jak i komu Niemcy spłacały swoje winy z epoki kolonialnej, z I i II wojny światowej? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby Niemcy zmieniły swój stosunek do polskich roszczeń?

Audio/Video

Jak do kwestii reparacji dla Polski odnosiła się niemiecka nauka prawa w okresie zimnej wojny? Czy zachodnioniemiecki „cud gospodarczy” z lat 60. miał swoje źródła w rabunkowej eksploatacji okupowanych ziem podczas II wojny światowej?

Audio/Video

Zniewolenie Polski przez komunistyczny reżim uniemożliwiało powrót weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Ojczyzny. IPN przy wsparciu partnerów społecznych i placówek konsularnych odkrywa niezwykłe życiorysy „zwykłych” żołnierzy i dba, by pamięć o nich nie zaginęła.

Audio/Video

Can the Ulma family grab the attention of the people who follow the Kardashians? Will Cpt. Pilecki, volunteer to Auschwitz, ever beat Cpt. Miller, rescuer of Pvt. Ryan? How do we teach history to the young people, often preoccupied with easy internet entertainment? Which social media work best as teaching channels?

Audio/Video

Jak przekazywać młodzieży, zajętej często lekką rozrywką znalezioną w sieci, wiedzę historyczną? Które kanały mediów społecznościowych mają największy potencjał jako narzędzie edukacji?

Audio/Video

Czy twierdzenia o przemilczeniu Zbrodni Wołyńskiej są nadal aktualne? Co już o niej wiemy, a czego jeszcze nie? Czy w 1943 roku można było zapobiec ludobójstwu Polaków na Wołyniu?

Audio/Video

Jakie jest znaczenie i wpływ dobrze prowadzonej polityki historycznej? Jak prowadzona jest polityka historyczna Niemiec, Rosji i Polski? Jakie są cele, różnice i podobieństwa działań tych krajów w tym zakresie?

Audio/Video

Jakie trudności i przeszkody występowały w działalności instytucji pamięci państw Europy Środkowo-Wschodniej? Jakie są ich największe sukcesy? Jakie stoją przed nimi wyzwania na przyszłość?

Audio/Video

Jaka powinna być szkoła przyszłości? Czy VR zastąpi tradycyjne formy nauczania? Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji? Jakiego wsparcia potrzebują nauczyciele? Dlaczego współpraca międzyinstytucjonalna jest tak ważna?

Audio/Video

Czy historia i pamięć są ważne dla młodych Polaków? Czy wydarzenia historyczne mogą być inspiracją dla nowych pokoleń? Jak prowadzić lekcje historii w ciekawy sposób poprzez gry i zabawy? Nowe technologie pomocą w zdobywaniu wiedzy historycznej?

Audio/Video

Jak przebiegała transformacja ustrojowa? Czy w większym stopniu była pochodną sytuacji wewnętrznej w Polsce, czy też tendencji zewnętrznych? Co można zaliczyć do jej osiągnięć? Jakich dopuszczono się zaniedbań i dlaczego?

Audio/Video

Jak wyglądało przejście od reżimu komunistycznego w PRL do wolnej Polski? Jaka data może być uważana symbolicznie za odzyskanie niepodległości po komunistycznym zniewoleniu: 1989, 1991 a może 1993?

Audio/Video

Kto obalił komunizm w Polsce? Jakie wpływały na to czynniki? Czy tempo i kształt przemian były w jakimś stopniu podyktowane skalą uwikłania wielu osób z życia publicznego?

Audio/Video

Co skłaniało Kombatantów oraz członków opozycji antykomunistycznej do podjęcia decyzji o walce o niepodległość. Jaki dla obecnych pokoleń jest najważniejszy punkt odniesienia w historii? Co skłania młodych obywateli do wstępowania w szeregi Terytorialsów?

Audio/Video

Co działo się na Kongresie Pamięci Narodowej, który odbył się na PGE Narodowym w dniach 13-15 kwietnia 2023 r.? Jakie aktywności i atrakcje przygotowało Biuro Edukacji Narodowej?

Audio/Video

Poznaj i posłuchaj przedstawicieli organizacji społecznych z kraju i spoza Polski. Debata pt. Rola organizacji polonijnych i rekonstruktorskich w przetrwaniu dziedzictwa narodowego odbyła się w ramach Kongresu Pamięci Narodowej

Audio/Video

W ramach Zbrodni Katyńskiej zamordowano kwiat polskiego narodu. Nie tylko oficerów zawodowych, ale przede wszystkim rezerwistów: inteligencję, lekarzy, prawników, czy wybitnych naukowców

Audio/Video

Trudne stosunki polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów. Jaki miały wpływ na wzajemne relacje dwóch sąsiednich narodów? Jak dzisiaj rozmawiać o naszej trudnej historii? Czy to nie najlepszy moment na stanięcie w prawdzie i wyjaśnienie wszystkich zaszłości?

Audio/Video

Jak wojna oddziałuje na psychikę dziecka Czy historia mówiona pomaga nam to zrozumieć? W jaki sposób pacyfikacja wsi, czy gwałtowna śmierć bliskich wpływają na ludzi i na ich życie?

Audio/Video

Pierwszy historyczny maraton programowania HISTHACK odbył się 13-14 kwietnia 2023 r. w Warszawie w ramach Kongresu Pamięci Narodowej. Zadaniem uczestników było opracowanie projektu edukacji historycznej wykorzystującego nowe technologie

Audio/Video

Czy wiesz czym są Sygnety Wydawnictwa IPN? Czy znasz publikację, która została Najlepszą Książką Roku 2022? Czy głosowałeś w plebiscycie Wydawnictwa IPN? Obejrzyj reportaż z wręczenia nagród Sygnety Wydawnictwa IPN

Kongres Pamięci Narodowej
Dodatki do prasy

Kongres Pamięci Narodowej

Przedstawienie wyników dogłębnego raportu „Edukacja dla pamięci” to jeden z ważniejszych punktów Kongresu Pamięci Narodowej zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej na stadionie PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie w dniach 13 – 15 kwietnia br.

Audio/Video

Poznaj laureatów 22. edycji Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej

Audio/Video

Poznaj autorów najlepszych prac dyplomowych (magisterskich i doktorskich) z zakresu historii najnowszej, które powstały w 2022 r. Konkurs organizowany jest przez IPN i Instytut Historii PAN

Audio/Video

Wydawnictwo IPN w ciągu dekady wydało prawie cztery tysiące tytułów! Czy wiesz, że jesteśmy liderem na rynku książek historycznych? Czy znasz nasze bestsellery? Obejrzyj transmisję z gali wręczenia nagród na Najlepszą Książkę Roku 2022

Audio/Video

Jaka powinna być polityka historyczna? Jaka jest świadomość historyczna Polaków? Jakiej historii i jakiej polityki pamięci potrzebują Polacy? Odpowiedzi na te i inne kluczowe dla naszej wspólnoty narodowej pytania poszukamy razem podczas Kongresu Pamięci Narodowej

Audio/Video

„Historia mówi przez pokolenia” – pod tym hasłem na stadionie PGE Narodowy w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej organizuje Kongres Pamięci Narodowej

Audio/Video

Na najsłynniejszy polski stadion zaprosiliśmy m.in. znakomitych historyków, edukatorów, publicystów, blogerów i vlogerów, młodych programistów, społeczników, weteranów

„Historia mówi przez pokolenia. Kongres Pamięci Narodowej, 13–15 kwietnia 2023” – dodatek IPN do tytułów Polska Press
Dodatki do prasy

„Historia mówi przez pokolenia. Kongres Pamięci Narodowej, 13–15 kwietnia 2023” – dodatek IPN do tytułów Polska Press

„Historia mówi przez pokolenia” – pod tym hasłem w dniach 13–15 kwietnia 2023 r. na stadionie PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego w Warszawie odbędzie się Kongres Pamięci Narodowej. To pierwsze takie wydarzenie, oferujące pasjonatom naszych dziejów debaty historyczne, gry, wystawy, warsztaty, nowe technologie, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji.

Kongres Pamięci Narodowej. 13-15 kwietnia 2023 r., PGE Narodowy w Warszawie

Kongres Pamięci Narodowej. 13-15 kwietnia 2023 r., PGE Narodowy w Warszawie

„Historia mówi przez pokolenia” – pod tym hasłem na stadionie PGE Narodowy w Warszawie Instytut Pamięci Narodowej organizuje w dniach 13 – 15 kwietnia br. Kongres Pamięci Narodowej. To pierwsze tak duże wydarzenie, oferujące pasjonatom naszych dziejów debaty historyczne, gry, wystawy, warsztaty, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji.

Audio/Video

Dowiedz się więcej o częściowych wynikach raportu „Edukacja dla pamięci”! Poznaj najnowsze ustalenia zespołu naukowców, który przeprowadził badania na temat świadomości historycznej Polaków

Audio/Video

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Echa Katynia” to przestrzeń, w której będziemy rozważać i przeżywać zagadnienie totalitaryzmu w wielu aspektach. W ramach Kongresu Pamięci Narodowej odbędzie się już 4. edycja tego Festiwalu

Audio/Video

W jakim stopniu „Solidarność” odegrała decydującą rolę w procesie wychodzenia Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej z komunizmu? Czy ideały „Solidarności” są jeszcze obecne w świadomości społecznej?

Audio/Video

Kiedy i dlaczego Niemcy wprowadzili karę śmierci za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich? Dlaczego na zachodzie Europy nie wprowadzono tak drastycznych rozwiązań prawnych, jak w okupowanej Polsce?

Audio/Video

Jak badacze zachodni widzą rolę Polski podczas II wojny światowej? Co zrobić, aby w społeczeństwach zachodnich wzrosła świadomość co do charakteru okupacji niemieckiej w Polsce, tak dalece różnej od okupacji w państwach zachodnich?

Dodatek specjalny poświęcony Podkarpackiemu Kongresowi Pamięci Narodowej
Dodatki do prasy

Dodatek specjalny poświęcony Podkarpackiemu Kongresowi Pamięci Narodowej

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej to wydarzenie, które z jednej strony podsumowuje ponad dwudziestoletni dorobek IPN, a z drugiej strony prezentuje historyczną ofertę edukacyjną w zupełnie nowej formule – w myśl hasła, które towarzyszy Kongresowi „Historia mówi przez pokolenia”.

Audio/Video

Debaty historyczne, wystawy multimedialne, strefa nowych technologii, edukacyjna i filmowa, rekonstrukcje historyczne – Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej, 4‒5 października 2023

Audio/Video

Dlaczego 75% Niemców nie chce, aby ich kraj płacił reparacje wojenne? Czy Niemcy zgodzą się zaspokoić owe roszczenia i zadośćuczynić Polsce? Jak politycy niemieccy odnoszą się do polskich roszczeń reparacyjnych?

Audio/Video

Jak i komu Niemcy spłacały swoje winy z epoki kolonialnej, z I i II wojny światowej? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby Niemcy zmieniły swój stosunek do polskich roszczeń?

Audio/Video

Jak do kwestii reparacji dla Polski odnosiła się niemiecka nauka prawa w okresie zimnej wojny? Czy zachodnioniemiecki „cud gospodarczy” z lat 60. miał swoje źródła w rabunkowej eksploatacji okupowanych ziem podczas II wojny światowej?

Audio/Video

Zniewolenie Polski przez komunistyczny reżim uniemożliwiało powrót weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do Ojczyzny. IPN przy wsparciu partnerów społecznych i placówek konsularnych odkrywa niezwykłe życiorysy „zwykłych” żołnierzy i dba, by pamięć o nich nie zaginęła.

Audio/Video

Can the Ulma family grab the attention of the people who follow the Kardashians? Will Cpt. Pilecki, volunteer to Auschwitz, ever beat Cpt. Miller, rescuer of Pvt. Ryan? How do we teach history to the young people, often preoccupied with easy internet entertainment? Which social media work best as teaching channels?

Audio/Video

Jak przekazywać młodzieży, zajętej często lekką rozrywką znalezioną w sieci, wiedzę historyczną? Które kanały mediów społecznościowych mają największy potencjał jako narzędzie edukacji?

Więcej