Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Funkcjonariusz Policji Państwowej podczas pełnienia służby w Krakowie, 1932 r. Fot. NAC

Policja Państwowa

Audio/Video

Jesienią roku 1923 na tle kryzysu gospodarczego, drożyzny i złego zaopatrzenia w żywność, w Krakowie doszło do protestów, które 6 listopada przerodziły się w krwawe zamieszki.

Kieleccy policjanci – weterani wojny polsko-bolszewickiej i ofiary Zbrodni Katyńskiej
Artykuł

Kieleccy policjanci – weterani wojny polsko-bolszewickiej i ofiary Zbrodni Katyńskiej

Średnio co czwarty kielecki policjant zamordowany w 1940 r. w ramach Zbrodni Katyńskiej dwie dekady wcześniej bronił Polski przed bolszewikami. Wielu miało za sobą także doświadczenie udziału w powstaniach na Śląsku i Wielkopolsce.

Audio/Video

W jakich warunkach powstała polska Policja? Kto zakładał pierwsze polskie formacje porządkowe? Kto w nich służył? Z jakimi przestępstwami mieli do czynienia stróże prawa z początku XX wieku?

Policja Państwowa województwa białostockiego we wrześniu 1939 r.
Artykuł

Policja Państwowa województwa białostockiego we wrześniu 1939 r.

Rola stróżów prawa wobec zwarcia z bezprawiem wydaje się oczywista. We wrześniu 1939 r. białostoccy policjanci podzielili los rodaków, umundurowanych oraz cywilów, postawionych w obliczu niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę. Ich formacja stała się częścią armii, dodatkowo zwalczając dywersję i zabezpieczając infrastrukturę.

Audio/Video

Kara wykluczenia z korpusu oficerskiego Wojska Polskiego w świetle orzecznictwa Oficerskich Sądów Honorowych w II RP. Sukcesy i porażki Policji Państwowej w praktyce zwalczania masowych wystąpień ludności w latach 1930–1935

Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia
Publikacje

Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia

Utworzona w 1922 r. Policja Województwa Śląskiego powszechnie uważana była za formację wyrastającą wprost z szeregów powstańców śląskich i bojowników o polskość Śląska Cieszyńskiego. Wierni policyjnej przysiędze i powstańczej tradycji funkcjonariusze jako pierwsi stanęli w obronie kraju we wrześniu 1939 r.

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce
Dodatki do prasy

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce

W II RP Kandydaci na policjantów musieli wykazać się nieskazitelną przeszłością, znajomością języka polskiego w piśmie i słowie, umiejętnością liczenia, dobrym zdrowiem i odpowiednim wykształceniem w przypadku oficerów. W związku z konferencją naukową o formacjach policyjnych Delegatura IPN w Kielcach przygotowała dodatek prasowy o ich funkcjonowaniu w Polsce XX wieku.

Polska Dyrekcja Policji Kryminalnej w Warszawie, 1939–1944
Artykuł

Polska Dyrekcja Policji Kryminalnej w Warszawie, 1939–1944

W dniu utworzenia Generalnego Gubernatorstwa (GG), 26 X 1939 r., Niemcy przekształcili Urząd Śledczy Policji Państwowej Miasta Stołecznego Warszawy w Dyrekcję Policji Kryminalnej Miasta Warszawy i włączyli ją w skład nowo powstałej Kriminaldirektion Warschau.

Życiorys zawikłany. Józef Torwiński (1890–1980)
Biogram / Biografia

Życiorys zawikłany. Józef Torwiński (1890–1980)

Urodził się 19 marca 1890 r. we Lwowie. Tam pobierał nauki w VIII Gimnazjum, po czym wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego. W 1914 r. złożył wymagane egzaminy państwowe, ale wybuch I wojny światowej uniemożliwił mu podjęcie pracy. Przez rok służył w armii austro-węgierskiej.

Sowiecka zbrodnia na kieleckich policjantach
Artykuł

Sowiecka zbrodnia na kieleckich policjantach

W 1940 r. kaci z NKWD zamordowali ponad 2 350 osób z przedwojennego województwa kieleckiego. Największą grupę stanowili policjanci i funkcjonariusze Służby Więziennej.

Alojzy Banach – aspirant Policji Państwowej 1892–1940
Broszury popularnonaukowe IPN Szczecin

Alojzy Banach – aspirant Policji Państwowej 1892–1940

Rankiem 17 września 1939 r., jak każdego dnia, Alojzy Banach wyszedł z domu i udał się do swojej jednostki, aby podjąć codzienne obowiązki służbowe. Kilka dni później, tak jak wielu innych funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i żołnierzy został aresztowany przez Sowietów. Jako jeniec wojenny trafił do obozu w Ostaszkowie.

PPS i Policja Państwowa wobec skomunizowanych białostockich związków zawodowych w 1924 r.
Artykuł

PPS i Policja Państwowa wobec skomunizowanych białostockich związków zawodowych w 1924 r.

Opanowanie lokalnych związków zawodowych było w II RP jednym z podstawowych celów białostockich komunistów: kontrola nad nimi miała zwiększyć wpływy kompartii wśród robotników kosztem partii legalnych, w tym PPS. Sojusznikiem tej ostatniej w walce o „rząd dusz” okazała się Policja Państwowa.

Starszy posterunkowy Mieczysław Janicki - ofiara zbrodni katyńskiej
Wspomnienie

Starszy posterunkowy Mieczysław Janicki - ofiara zbrodni katyńskiej

Kiedy tylko w roku 1918 na nowo powstała do życia niepodległa Polska, bez zwłoki zaczęto tworzyć instytucje i organizacje mające za zadanie utrzymywanie porządku publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludności zamieszkującej ziemie odradzającego się Państwa.

Policja Państwowa 1919-1939
Teki edukacyjne

Policja Państwowa 1919-1939

Przypadający na rok 2019 jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej skłonił nas do opracowania nowej teki edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej, traktującej o historii jednej z najważniejszych formacji stojących na straży bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej.

Audio/Video

Policja w służbie Niepodległej

Ekshumacje żołnierzy i policjantów poległych w 1939 roku
Artykuł

Ekshumacje żołnierzy i policjantów poległych w 1939 roku

Jednym z podstawowych zadań Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN jest poszukiwanie, ekshumacja i przenoszenie szczątków ludzkich z mogił wojennych w godne miejsca. Najczęściej są to lokalne cmentarze. Przyjrzyjmy się niektórym ekshumacjom związanym z wojennymi pochówkami z września 1939 r.

Audio/Video

Jesienią roku 1923 na tle kryzysu gospodarczego, drożyzny i złego zaopatrzenia w żywność, w Krakowie doszło do protestów, które 6 listopada przerodziły się w krwawe zamieszki.

Kieleccy policjanci – weterani wojny polsko-bolszewickiej i ofiary Zbrodni Katyńskiej
Artykuł

Kieleccy policjanci – weterani wojny polsko-bolszewickiej i ofiary Zbrodni Katyńskiej

Średnio co czwarty kielecki policjant zamordowany w 1940 r. w ramach Zbrodni Katyńskiej dwie dekady wcześniej bronił Polski przed bolszewikami. Wielu miało za sobą także doświadczenie udziału w powstaniach na Śląsku i Wielkopolsce.

Audio/Video

W jakich warunkach powstała polska Policja? Kto zakładał pierwsze polskie formacje porządkowe? Kto w nich służył? Z jakimi przestępstwami mieli do czynienia stróże prawa z początku XX wieku?

Policja Państwowa województwa białostockiego we wrześniu 1939 r.
Artykuł

Policja Państwowa województwa białostockiego we wrześniu 1939 r.

Rola stróżów prawa wobec zwarcia z bezprawiem wydaje się oczywista. We wrześniu 1939 r. białostoccy policjanci podzielili los rodaków, umundurowanych oraz cywilów, postawionych w obliczu niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę. Ich formacja stała się częścią armii, dodatkowo zwalczając dywersję i zabezpieczając infrastrukturę.

Audio/Video

Kara wykluczenia z korpusu oficerskiego Wojska Polskiego w świetle orzecznictwa Oficerskich Sądów Honorowych w II RP. Sukcesy i porażki Policji Państwowej w praktyce zwalczania masowych wystąpień ludności w latach 1930–1935

Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia
Publikacje

Pamiętaj, że nosisz mundur. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia

Utworzona w 1922 r. Policja Województwa Śląskiego powszechnie uważana była za formację wyrastającą wprost z szeregów powstańców śląskich i bojowników o polskość Śląska Cieszyńskiego. Wierni policyjnej przysiędze i powstańczej tradycji funkcjonariusze jako pierwsi stanęli w obronie kraju we wrześniu 1939 r.

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce
Dodatki do prasy

W różnych mundurach. Formacje policyjne w Polsce

W II RP Kandydaci na policjantów musieli wykazać się nieskazitelną przeszłością, znajomością języka polskiego w piśmie i słowie, umiejętnością liczenia, dobrym zdrowiem i odpowiednim wykształceniem w przypadku oficerów. W związku z konferencją naukową o formacjach policyjnych Delegatura IPN w Kielcach przygotowała dodatek prasowy o ich funkcjonowaniu w Polsce XX wieku.

Polska Dyrekcja Policji Kryminalnej w Warszawie, 1939–1944
Artykuł

Polska Dyrekcja Policji Kryminalnej w Warszawie, 1939–1944

W dniu utworzenia Generalnego Gubernatorstwa (GG), 26 X 1939 r., Niemcy przekształcili Urząd Śledczy Policji Państwowej Miasta Stołecznego Warszawy w Dyrekcję Policji Kryminalnej Miasta Warszawy i włączyli ją w skład nowo powstałej Kriminaldirektion Warschau.

Życiorys zawikłany. Józef Torwiński (1890–1980)
Biogram / Biografia

Życiorys zawikłany. Józef Torwiński (1890–1980)

Urodził się 19 marca 1890 r. we Lwowie. Tam pobierał nauki w VIII Gimnazjum, po czym wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego. W 1914 r. złożył wymagane egzaminy państwowe, ale wybuch I wojny światowej uniemożliwił mu podjęcie pracy. Przez rok służył w armii austro-węgierskiej.

Sowiecka zbrodnia na kieleckich policjantach
Artykuł

Sowiecka zbrodnia na kieleckich policjantach

W 1940 r. kaci z NKWD zamordowali ponad 2 350 osób z przedwojennego województwa kieleckiego. Największą grupę stanowili policjanci i funkcjonariusze Służby Więziennej.

Alojzy Banach – aspirant Policji Państwowej 1892–1940
Broszury popularnonaukowe IPN Szczecin

Alojzy Banach – aspirant Policji Państwowej 1892–1940

Rankiem 17 września 1939 r., jak każdego dnia, Alojzy Banach wyszedł z domu i udał się do swojej jednostki, aby podjąć codzienne obowiązki służbowe. Kilka dni później, tak jak wielu innych funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i żołnierzy został aresztowany przez Sowietów. Jako jeniec wojenny trafił do obozu w Ostaszkowie.

Więcej