Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kadr z filmu IPN „Niezwyciężeni. Czas próby”

Tajne służby

Kazimierz Leski – narodziny asa wywiadu

Artykuł

Kazimierz Leski – narodziny asa wywiadu

Kiedy w czerwcu 1912 r. w Warszawie na świat przyszedł Kazimierz Natanson-Leski, miasto to było uznawane za „trzecią stolicę” wielkiego Imperium Rosyjskiego, a każdy z jego szanujących się mieszkańców miał w domu złocisty samowar.

Audio/Video

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL

Audio/Video

Niepodległościowe siatki wywiadowcze po II wojnie światowej

Audio/Video

Wywiad II Rzeczypospolitej wobec wybuchu II wojny światowej (cz. II)

Audio/Video

Małżeństwo Jolanta i Andrzej Gontarczykowie vel Lange - komunistyczni szpiedzy lat 80. XX wieku - studium przypadku

Audio/Video

Promocja książki "Wywiad PRL a Watykan"

Audio/Video

Pułkownik Ignacy Matuszewski powraca

Audio/Video

Werbunek

Porwanie ludobójcy

Artykuł

Porwanie ludobójcy

11 maja 1960 r. Mosad porwał w Argentynie Adolfa Eichmanna. Jego proces w Izraelu odegrał niezwykle ważną rolę w demaskowaniu innych Niemców zaangażowanych w Zagładę Żydów oraz w zbrodnie na Polakach.

Audio/Video

„Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki” - panel „Służby polskie”

Wybór Jana Pawła II i kontratak imperium

Artykuł

Wybór Jana Pawła II i kontratak imperium

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był dla sowieckich służb specjalnych zaskoczeniem, ale szybko zrozumiały one istotę zagrożenia, jaką dla systemu stanowił pontyfikat papieża Polaka.

Operacja „Papież”

Wywiad

Operacja „Papież”

Po zamachu na Jana Pawła II służby komunistyczne fałszowały dokumenty i wysyłały pogróżki do włoskich śledczych, by skierować sprawę na ślepy tor – mówił w 2016 roku prokurator Michał Skwara, współautor książki „Agca nie był sam”, w rozmowie z Jakubem Gołębiewskim.

Audio/Video

Lustracja, agenci (odc. 41)

Audio/Video

Gdzie się ukrywa Rudolf Skowroński? Sylwetka poszukiwanego listem gończym biznesmena i agenta wywiadu

Audio/Video

Kim Pan jest Panie Severski?

Audio/Video

Niewidzialna wojna. Wywiad i kontrwywiad w walce o niepodległość

Audio/Video

Wywiad PRL wobec Watykanu cz. 1 (odc. 28)

Audio/Video

O działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej Armii Krajowej

Audio/Video

Wywiad PRL wobec emigracji (odc. 26)

Audio/Video

Marian Zacharski - szpieg i twórca książek

Audio/Video

IPNtv - Dyskusja wokół książki Witolda Bagieńskiego „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961" - 8 lutego 2018

Audio/Video

O działalności Biura Szyfrów i złamaniu Enigmy

Audio/Video

Sprawa krypt "Żelazo" (odc. 3)

Audio/Video

Dyskusja o pułkowniku Kuklińskim

ROPCiO 1977-2017. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Publikacje

ROPCiO 1977-2017. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), a właściwie Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce, bo tak brzmiała jego pełna nazwa, powstał 25 marca 1977 r., a więc kilka miesięcy po powołaniu do życia Komitetu Obrony Robotników (KOR). Była to kolejna próba tworzenia w Polsce jawnie działającej opozycji politycznej.

Audio/Video

Nielegałowie

Audio/Video

IPN TV - Interview with former CIA officers David Forden and Aris Pappas regarding Col. Ryszard Kukliński codename “Jack Strong” (Rozmowa z byłymi oficerami CIA)

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 87 - Proces Stanisława Dembowskiego

Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku

Publikacje

Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku

Pomysły publikowania prac zbiorowych podsumowujących bieżący stan i kierunki badań dowodzą zarówno dużej liczebności, jak i dojrzałości środowiska historyków zainteresowanych danym obszarem badawczym. Pod tym względem prace nad przeszłością wywiadu polskiego należy uznać za szczególnie intensywnie rozwijający się fragment historiografii. To cieszy, ale i skłania do refleksji nad przyczynami.

Audio/Video

IPN TV - Historia dla Ciebie - pamięć.pl - Odcinek 51 - Afera Żelazo

Audio/Video

IPN TV - Historia dla Ciebie - pamięć.pl - Odcinek 42 - Wywiad PRL

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 74 - Działalność Wojskowych Służb Wewnętrznych

Audio/Video

„Taśmy z Magdalenki"

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 67 - Działalność CIA w PRL

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 63 - Działalność Zenona Celegrata

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 50 - „Hans”/Laser

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 34 - Proces szpiega - Jerzy Strawa

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 33 - Ślub kpt. Czechowicza

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 32 - Kryptonim „Kanonik”

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 31 - I am american diplomat

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 29 - Kryptonim „Tramp” cz. 2

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 28 - Kryptonim „Tramp” cz. 1

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki" odc. 18 - „Powrót kpt. Kaczmarka"

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki” odc. 5 - „Poznałem go w Los Angeles”

Audio/Video

„Z filmoteki bezpieki” odc. 3 - „Beatrice”

Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954)

Publikacje

Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C-1” przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954)

„Rano dnia 16 kwietnia 1954 r. wraz z »Zenonem« mieliśmy się udać na jedno z kolejnych spotkań do »Dona«. Idąc wraz z »Zenonem« pieszo od zabudowań [Jana] Dumki w kierunku Wydmin na dworzec kolejowy (było jeszcze szaro), na szosie stał samochód ciężarowy, a przy nim kilku cywili, coś przy samochodzie naprawiali. Przechodząc obok samochodu, od razu zostałem przewrócony na ziemię i odebrano mi pistolet, który posiadałem przy sobie wraz z trucizną.

"…a akta zniszczyć"

Katalogi wystaw

"…a akta zniszczyć"

Po zakończeniu II wojny światowej granice państw w Europie uległy zmianie. Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry, a także część Niemiec znalazły się pod polityczną i wojskową dominacją ZSRS. Władze sowieckie wraz z miejscowymi komunistami wprowadzały stopniowo system polityczny oparty na wzorze moskiewskim. Pod całkowitym nadzorem NKWD tworzone były organy bezpieczeństwa oparte na modelu sowieckim. Stanowiły one podstawowe narzędzie władzy sprawowanej przez partie komunistyczne w poszczególnych krajach bloku wschodniego.

Sprawa współpracy Wojciecha Jaruzelskiego z Informacją Wojskową. Rekonesans archiwalny.

Sprawa współpracy Wojciecha Jaruzelskiego z Informacją Wojskową. Rekonesans archiwalny.

W czerwcu 2006 roku stacja TVN ogłosiła odkrycie w zasobie archiwalnym IPN dokumentu wskazującego na agenturalne powiązania generała broni Wojciecha Jaruzelskiego z organami Informacji Wojskowej. W Instytucie Pamięci Narodowej podjęto wówczas decyzję o dogłębnym wyjaśnieniu tej sprawy. Poniższy tekst stanowi efekt dotychczasowych poszukiwań materiałów archiwalnych dotyczących owej współpracy.

Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych

Publikacje

Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych

Powstanie Warszawskie 1944 roku to moment szczególnie tragiczny w najnowszej historii Polski. Dramat, jaki rozegrał się w Warszawie pomiędzy 1 sierpnia a 5 października 1944 r. głęboko wyrył się w pamięci zbiorowej nie tylko warszawiaków, ale i całego narodu.

Kazimierz Leski – narodziny asa wywiadu

Artykuł

Kazimierz Leski – narodziny asa wywiadu

Kiedy w czerwcu 1912 r. w Warszawie na świat przyszedł Kazimierz Natanson-Leski, miasto to było uznawane za „trzecią stolicę” wielkiego Imperium Rosyjskiego, a każdy z jego szanujących się mieszkańców miał w domu złocisty samowar.

Audio/Video

Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL

Audio/Video

Niepodległościowe siatki wywiadowcze po II wojnie światowej

Audio/Video

Wywiad II Rzeczypospolitej wobec wybuchu II wojny światowej (cz. II)

Audio/Video

Małżeństwo Jolanta i Andrzej Gontarczykowie vel Lange - komunistyczni szpiedzy lat 80. XX wieku - studium przypadku

Audio/Video

Promocja książki "Wywiad PRL a Watykan"

Audio/Video

Pułkownik Ignacy Matuszewski powraca

Audio/Video

Werbunek

Porwanie ludobójcy

Artykuł

Porwanie ludobójcy

11 maja 1960 r. Mosad porwał w Argentynie Adolfa Eichmanna. Jego proces w Izraelu odegrał niezwykle ważną rolę w demaskowaniu innych Niemców zaangażowanych w Zagładę Żydów oraz w zbrodnie na Polakach.

Audio/Video

„Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki” - panel „Służby polskie”

Wybór Jana Pawła II i kontratak imperium

Artykuł

Wybór Jana Pawła II i kontratak imperium

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był dla sowieckich służb specjalnych zaskoczeniem, ale szybko zrozumiały one istotę zagrożenia, jaką dla systemu stanowił pontyfikat papieża Polaka.

Więcej