Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Fot. NAC

Ruch narodowy

Życie dla Polski. Maria Mirecka-Loryś (1916–2022)
Biogram / Biografia

Życie dla Polski. Maria Mirecka-Loryś (1916–2022)

Pani Maria Mirecka-Loryś urodziła się w Ulanowie na Podkarpaciu dwa lata przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zmarła w wieku 106 lat 29 maja 2022 r. W swojej książce Przede wszystkim Polska podkreślała, że sprawy naszej Ojczyzny były dla niej ważniejsze niż własne życie.

Audio/Video

Jan Mosdorf był głównym autorem własnej, mocno kontrowersyjnej autobiografii. Jednocześnie człowiekiem, który nie zawsze dostrzegał granicę między własnym jestestwem a resztą świata.

Audio/Video

Czy wiesz jaka była największa do 1941 r. podziemna organizacja na ziemiach Zachodnich? Czy znasz historię Narodowej Organizacji Bojowej? Co wiesz o konspiracji wojskowej Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce?

„Rzecz o obronie czynnej…”
Artykuł

„Rzecz o obronie czynnej…”

W ostatnich dekadach dziewiętnastego wieku w polskim społeczeństwie zaczęły rozwijać się nowe nurty polityczne. Jednym z nich był ruch narodowy, wywodzący się z emigracyjnej Ligi Polskiej. W przyszłości miał wydać jedne z najważniejszych formacji na krajowej scenie politycznej.

Audio/Video

Co kryje się pod sformułowaniem „akcja Daniłowiczowska”? Kto ją zorganizował? Kiedy i gdzie została przeprowadzona? Na czym polegała?

Audio/Video

Dlaczego istniało tak poważne napięcie pomiędzy lewicą niepodległościową a zwolennikami Romana Dmowskiego? Kto ostatecznie wykuwał zręby naszej niepodległości w 1918 roku?

Niezłomny. Szkic do portretu. Edward Jan Zajączek (1901–1942)
Biogram / Biografia

Niezłomny. Szkic do portretu. Edward Jan Zajączek (1901–1942)

Stworzył w Domu Polskim w Bielsku (od 1951 r. Bielsko-Biała) ważny ośrodek pracy narodowej na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Męczeńską śmiercią w KL Auschwitz dopełnił życie, w którego centrum zawsze była służba Ojczyźnie.

Audio/Video

Jak w okupowanej przez Niemców podczas II wojny Wielkopolsce tworzono struktury konspiracji narodowej? Czym była i jaki miała zasięg Narodowa Organizacja Bojowa? Kto nią kierował? Jakich represji doznali jej konspiratorzy?

Endecki Kedyw w stolicy <i>Warthegau</i>
Artykuł

Endecki Kedyw w stolicy Warthegau

Dla wielu miłośników historii formacja bojowa Kedywu Armii Krajowej jest powszechnie znana, a jego działania spopularyzowane w publikacjach i filmach. Formacje o podobnych zadaniach funkcjonowały również w innych organizacjach.

Ucieczka ze Sterlinga. Niemożliwe okazało się możliwe
Artykuł

Ucieczka ze Sterlinga. Niemożliwe okazało się możliwe

Urząd Tajnej Policji Państwowej – Geheimes Staatspolizeiamt w Łodzi (od 11 kwietnia 1940 r. – Litzmannstadt) został utworzony na mocy zarządzenia Reichsführera SS Heinricha Himmlera 7 listopada 1939 r. Za siedzibę obrał budynek przy al. Karola Anstadta 7, należący wcześniej do Towarzystwa Szkół Żydowskich w Łodzi.

Audio/Video

Zofia Sokolnicka: nauczycielka, mistrzyni szyfrów i „posełka”

Zbrodnia niemiecka w Zgierzu 20 marca 1942 r.
Artykuł

Zbrodnia niemiecka w Zgierzu 20 marca 1942 r.

Wczesnym rankiem 20 marca 1942 r. niemieckie władze okupacyjne w Zgierzu zarządziły nagłą zbiórkę członków niemieckich organizacji partyjnych i paramilitarnych. Ulice zapełniły się umundurowanymi funkcjonariuszami policji i formacji pomocniczych ze Zgierza i przybyłymi z pobliskiej Łodzi.

Ostatni niezłomni Rzeszowszczyzny. Rozpracowanie i likwidacja oddziału NZW Adama Kusza „Garbatego”
Artykuł

Ostatni niezłomni Rzeszowszczyzny. Rozpracowanie i likwidacja oddziału NZW Adama Kusza „Garbatego”

Na początku 1950 roku oddziały podziemia prawie nie istniały. Amnestia z lutego 1947 doprowadziła do ujawnienia się większości żołnierzy. Pozostały tylko niewielkie grupy tych, co nie uwierzyli w „dobrodziejstwa” komunistów lub byli do walki zmuszeni wskutek prześladowań po skorzystaniu z amnestii.

Zapomniany mecenas odrodzonej Rzeczypospolitej Maurycy Zamoyski (1871–1939)
Biogram / Biografia

Zapomniany mecenas odrodzonej Rzeczypospolitej Maurycy Zamoyski (1871–1939)

Maurycy Ignacy Teodor Klemens Zamoyski, XV ordynat ordynacji Zamoyskich, członek Narodowej Demokracji i Ligi Narodowej, poseł I Dumy Rosyjskiej, współtwórca Macierzy Polskiej miał jedno marzenie – aby Polska stała się krajem niepodległym.

Staszek i „Prosto z Mostu”
Artykuł

Staszek i „Prosto z Mostu”

Zamordowany przez Niemców 12 czerwca 1941 roku w Palmirach Stanisław Piasecki był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego życia intelektualnego czasu II RP. Tej postaci – usuwanej przez lata w niepamięć – wypada przywrócić należne miejsce w szeregu twórców polskiej kultury XX wieku.

Audio/Video

Warszawskie struktury konspiracji narodowej w latach 1939-1944

Przed przełomem. Strajki szkolne na Podlasiu (1902-1905)
Artykuł

Przed przełomem. Strajki szkolne na Podlasiu (1902-1905)

Pierwszych organizacyjnych form działalności polskiego ruchu narodowego na terenie Podlasia, a ściślej na obszarze guberni siedleckiej, badacze problemu doszukują się w latach 80. XIX wieku.

Audio/Video

„Wierni do końca” – Salezjańska Piątka

Kresowy głos sumienia. Arcybiskup Józef Teodorowicz  (1864–1938)
Biogram / Biografia

Kresowy głos sumienia. Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864–1938)

Arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego walczył w parlamencie wiedeńskim o odrodzenie Polski, a potem zabiegał o korzystny kształt jej granic. Nieokiełznany temperament polityczny łączył z troską o ubogich i z głębokim życiem duchowym.

Stanisław Leon Jeute „Cezary”
Bohaterowie Niepodległej

Stanisław Leon Jeute „Cezary”

„Wyobraźmy sobie 32-letniego, jednonogiego mężczyznę, o pergaminowej skórze, nagiej, bezwłosej czaszce, o ustach z powybijanymi zębami… Jednak jego oczy znamionują siłę duszy. Duszy, która wzięła na siebie wszystkie wszystkie trudy śledztwa, wszystkie wszystkie winy i wszystkie wszystkie znane sobie tajemnice konspiracji…”

O ustroju II RP słów kilka...
Artykuł

O ustroju II RP słów kilka...

W listopadzie 1918 r., w specjalnym dekrecie gabinetu pod przewodnictwem Jędrzeja Moraczewskiego, określono tymczasową formę rządów w Polsce – zdecydowano, że będzie to republika. Te same zapisy powtórzono w tzw. Małej Konstytucji (1919), a następnie w Konstytucji marcowej (17 marca 1921).

Patriota do końca. Franciszkanin o. Julian Mirochna (1903-1943)
Artykuł

Patriota do końca. Franciszkanin o. Julian Mirochna (1903-1943)

Życie o. Juliana Mirochny było bardzo aktywne w wielu sferach jego działalności. W aspekcie religijnym, społecznym, politycznym, czy też najbardziej frapującym – konspiracyjnym w okresie II wojny światowej.

Wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości
Artykuł

Wkład Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości

Dmowski miał pełne prawo uważać Polskę Odrodzoną – państwo, którego kształt precyzyjnie określił i do którego stworzenia wytrwale dążył – za własne dzieło.

Zakon Odrodzenia Narodu
Artykuł

Zakon Odrodzenia Narodu

W połowie 1940 r. w Kołomyi utworzona została organizacja konspiracyjna pod nazwą „Zakon Odrodzenia Narodu” (ZON). Jej twórcą był ks. Romuald Chłopecki, który propagował w obliczu klęski Polski chrześcijańską odnowę moralną.

Audio/Video

Wanda Węgierska - zgilotynowana przez Niemców bohaterka wywiadu Związku Jaszczurczego i ZWZ-AK

Talent dla Polski. Rodzina Lutosławskich
Artykuł

Talent dla Polski. Rodzina Lutosławskich

Witolda Lutosławskiego, słynnego kompozytora, zna cały świat. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest on tylko jednym z wybitnych przedstawicieli rodu, którego osiągnięcia i dramaty są niemal symboliczne dla losów polskich rodzin w XX w.

Audio/Video

Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych

Opór antyniemiecki na ziemiach wcielonych do Rzeszy – Narodowa Organizacja Bojowa
Artykuł

Opór antyniemiecki na ziemiach wcielonych do Rzeszy – Narodowa Organizacja Bojowa

Przedstawiciele Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce już w październiku 1939 r. przystąpili do organizowania antyniemieckiego oporu od Pomorza aż po Śląsk. W ślad za tym Niemcy przystąpili do intensywnej infiltracji i niszczenia wielkopolskiego Podziemia.

Konferencja pokojowa w Paryżu
Artykuł

Konferencja pokojowa w Paryżu

Zawieszenie broni 11 listopada 1918 r. zastało Romana Dmowskiego w Waszyngtonie. W Paryżu zaś, dzięki staraniom Erazma Piltza, który skutecznie podtrzymywał zainteresowanie sprawą polską nad Sekwaną, 13 grudnia 1918 r. Francja de facto uznała KNP za rząd.

Legion Polski (Legion Puławski) – okres formowania (1914-1915)
Artykuł

Legion Polski (Legion Puławski) – okres formowania (1914-1915)

Początkowo punktami zbornymi dla ochotników do polskich formacji były Brześć i Chełm, ale ostatecznie przeniesiono kwaterę do Puław nad Wisłą (ros. Nowo-Aleksandria). Gorczyński otrzymał stopień brygadiera (podpułkownika), a dowodzone przez niego oddziały miały nosić miano Legionów Polskich.

Polityka polska u progu wojny
Artykuł

Polityka polska u progu wojny

Wybuch I wojny światowej, wymarzonej przez pokolenia Polaków żyjące pod zaborami, w której mocarstwa rozbiorowe po raz pierwszy od XVIII wieku miały walczyć przeciwko sobie, był ziszczeniem koncepcji Romana Dmowskiego zawartych w jego fundamentalnej pracy Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908).

Ksiądz Józef Wrycza
Bohaterowie Niepodległej

Ksiądz Józef Wrycza

Niewątpliwie to człowiek, dla którego Polska stanowiła najwyższą wartość. Wytrwale walczył o wolną ojczyznę, nie dał się złamać niewoli pruskiej, nie zląkł się grożącej mu ze strony okupanta niemieckiego kary wieloletniego więzienia, pięć lat poświęcił służbie wojskowej, ponadto nigdy nie zaakceptował systemu komunistycznego w PRL.

Utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego
Artykuł

Utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego

Najważniejsze cele, któreśmy sobie na Zachodzie w swej akcji podczas wojny postawili, zostały urzeczywistnione. (...) Komitet Narodowy miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i wojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych - oceniał działalność KNP Roman Dmowski.

Endecja – cenne dziedzictwo
Artykuł

Endecja – cenne dziedzictwo

Dziedzictwo ruchu narodowego bywa dziś skazywane na niepamięć, choć powinno służyć kolejnym pokoleniom Polaków. Należy z niego czerpać wszystko to, co pozytywne – a jest tego bardzo dużo – odrzucając jednocześnie to, co z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się warte naśladowania.

Audio/Video

90 sekund historii: 2 stycznia 1939 r. zmarł Roman Dmowski

Audio/Video

90s historii: 26 lutego 1940r. utworzono Polityczny Komitet Porozumiewawczy

Audio/Video

90s. historii: 21 marca 1943r. powstała Krajowa Reprezentacja Polityczna

Audio/Video

90s. historii: 3 marca 1875 r. urodził się Cyryl Ratajski

Audio/Video

Komuniści mordują Lecha Neymana

Audio/Video

90s historii: 12 maja 1948 r. wykonano wyrok śmierci na Stanisławie Kasznicy

Audio/Video

IPNtv - Promocja albumu „Życie i śmierć dla Polski. Epopeja UBK" - Warszawa, 12 marca 2018

Audio/Video

Dwie drogi do niepodległości - Józef Piłsudski - Roman Dmowski

Audio/Video

Brygada Świętokrzyska (odc. 46)

Życie dla Polski. Maria Mirecka-Loryś (1916–2022)
Biogram / Biografia

Życie dla Polski. Maria Mirecka-Loryś (1916–2022)

Pani Maria Mirecka-Loryś urodziła się w Ulanowie na Podkarpaciu dwa lata przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zmarła w wieku 106 lat 29 maja 2022 r. W swojej książce Przede wszystkim Polska podkreślała, że sprawy naszej Ojczyzny były dla niej ważniejsze niż własne życie.

Audio/Video

Jan Mosdorf był głównym autorem własnej, mocno kontrowersyjnej autobiografii. Jednocześnie człowiekiem, który nie zawsze dostrzegał granicę między własnym jestestwem a resztą świata.

Audio/Video

Czy wiesz jaka była największa do 1941 r. podziemna organizacja na ziemiach Zachodnich? Czy znasz historię Narodowej Organizacji Bojowej? Co wiesz o konspiracji wojskowej Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce?

„Rzecz o obronie czynnej…”
Artykuł

„Rzecz o obronie czynnej…”

W ostatnich dekadach dziewiętnastego wieku w polskim społeczeństwie zaczęły rozwijać się nowe nurty polityczne. Jednym z nich był ruch narodowy, wywodzący się z emigracyjnej Ligi Polskiej. W przyszłości miał wydać jedne z najważniejszych formacji na krajowej scenie politycznej.

Audio/Video

Co kryje się pod sformułowaniem „akcja Daniłowiczowska”? Kto ją zorganizował? Kiedy i gdzie została przeprowadzona? Na czym polegała?

Audio/Video

Dlaczego istniało tak poważne napięcie pomiędzy lewicą niepodległościową a zwolennikami Romana Dmowskiego? Kto ostatecznie wykuwał zręby naszej niepodległości w 1918 roku?

Niezłomny. Szkic do portretu. Edward Jan Zajączek (1901–1942)
Biogram / Biografia

Niezłomny. Szkic do portretu. Edward Jan Zajączek (1901–1942)

Stworzył w Domu Polskim w Bielsku (od 1951 r. Bielsko-Biała) ważny ośrodek pracy narodowej na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Męczeńską śmiercią w KL Auschwitz dopełnił życie, w którego centrum zawsze była służba Ojczyźnie.

Audio/Video

Jak w okupowanej przez Niemców podczas II wojny Wielkopolsce tworzono struktury konspiracji narodowej? Czym była i jaki miała zasięg Narodowa Organizacja Bojowa? Kto nią kierował? Jakich represji doznali jej konspiratorzy?

Endecki Kedyw w stolicy <i>Warthegau</i>
Artykuł

Endecki Kedyw w stolicy Warthegau

Dla wielu miłośników historii formacja bojowa Kedywu Armii Krajowej jest powszechnie znana, a jego działania spopularyzowane w publikacjach i filmach. Formacje o podobnych zadaniach funkcjonowały również w innych organizacjach.

Ucieczka ze Sterlinga. Niemożliwe okazało się możliwe
Artykuł

Ucieczka ze Sterlinga. Niemożliwe okazało się możliwe

Urząd Tajnej Policji Państwowej – Geheimes Staatspolizeiamt w Łodzi (od 11 kwietnia 1940 r. – Litzmannstadt) został utworzony na mocy zarządzenia Reichsführera SS Heinricha Himmlera 7 listopada 1939 r. Za siedzibę obrał budynek przy al. Karola Anstadta 7, należący wcześniej do Towarzystwa Szkół Żydowskich w Łodzi.

Audio/Video

Zofia Sokolnicka: nauczycielka, mistrzyni szyfrów i „posełka”

Więcej