Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Obchody „40-lecia NRD”, Berlin Wschodni, 1989 r. Fot. Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 183-1989-1007-402 / Franke Klaus / CC BY-SA 3.0 DE

NRD

Strzał w plecy
Artykuł

Strzał w plecy

W biały dzień funkcjonariusz enerdowskiej bezpieki zastrzelił Polaka, który pragnął dostać się do wolnego świata. Instytut Pamięci Narodowej chce postawić sprawcę przed sądem.

Audio/Video

Jaką rolę USA wyznaczyły zachodniej części Niemiec? Jaką USA miały koncepcję dyplomatyczną wobec RFN? Czy świat pojałtański ostatecznie rozpadł się po upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku?

Audio/Video

Część analityków twierdzi, że zapoczątkowana na przełomie lat 60./70. w Bonn, lansowana głównie przez środowiska SPD, Ostpolitik, zakończyła się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, tj. pod koniec lutego 2022 r. Czy tak jest w rzeczywistości? Jakie miała znaczenie dla wzajemnych relacji polsko-niemieckich?

Zmiażdżyć „kontrrewolucję”. NRD wobec Solidarności
Artykuł

Zmiażdżyć „kontrrewolucję”. NRD wobec Solidarności

Powstanie NSZZ „Solidarność” wywołało we wschodnim Berlinie obawy przed efektem domina. Przywódca NRD Erich Honecker parł do siłowego zduszenia niezależnego ruchu związkowego w PRL.

Audio/Video

Gryf, młot i cyrkiel – co łączy te symbole? Czy znalazły się na wspólnym godle? Jak komuniści niemieccy przyjęli utratę metropolii nad dolną Odrą?

Audio/Video

Nie tylko o tym, co działo się w 1968 r. w Czechosłowacji, ale także o zapomnianej pacyfikacji Berlina i Budapesztu. Czy były to rewolty ekonomiczne, a może niepodległościowe? Czy może spór komunistów z komunistami o wizję państwa?

Szpieg u kanclerza. Sprawa Güntera Guillaume’a
Artykuł

Szpieg u kanclerza. Sprawa Güntera Guillaume’a

6 maja 1974 r. kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt zrezygnował ze stanowiska. Bezpośrednim powodem podania się przez niego do dymisji było aresztowanie, kilkanaście dni wcześniej, jego osobistego sekretarza.

Audio/Video

Kiedy Szczecin znalazł się w granicach Polski pojałtańskiej? Kto zasiedlał to miasto po 1945 r.? Kiedy na terenie Szczecina ustanowiono konsulat NRD? Dlaczego komuniści z NRD z niepokojem przyglądali się temu co dzieje się w PRL? I dlaczego z wielką ulgą przyjęli wprowadzenie stanu wojennego?

Wschodnioniemiecka Stasi wobec MSW. Przyjaźń z rozsądku?
Artykuł

Wschodnioniemiecka Stasi wobec MSW. Przyjaźń z rozsądku?

Opinia publiczna – zarówno przed, jak i po 1989 roku – względnie rzadko dowiadywała się o działalności tajnych służb. Do wyjątków w tej kwestii należą przesilenia polityczne albo akcje w rodzaju ujawniania stosownych źródeł przez osoby wywodzące się ze wspomnianego środowiska.

Stasi wobec PRL w 1989 roku
Artykuł

Stasi wobec PRL w 1989 roku

Wschodnioniemieckie Stasi było uważane za jedną z najlepszych tajnych służb na świecie. Tymczasem nie tylko nie zapobiegło rewolucji 1989 r., ale nie zdołało też uratować NRD – państwa, które miało za zadanie utrzymywać przy życiu.

Skazanie Gerharda Pchalka – studium przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności nazistowskiego prokuratora
Artykuł

Skazanie Gerharda Pchalka – studium przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności nazistowskiego prokuratora

W Republice Federalnej Niemiec prowadzono w sumie 22 postępowania przeciwko sędziom i prokuratorom III Rzeszy, jednak nie zapadł żaden prawomocny wyrok skazujący sędziego orzekającego w sądzie specjalnym ani prokuratora występującego przed tym sądem.

Z Kolorado do Polski ludowej. Inwazja stonki ziemniaczanej
Artykuł

Z Kolorado do Polski ludowej. Inwazja stonki ziemniaczanej

Pod koniec maja 1950 r. na łamach „Trybuny Ludu” ukazał się komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, informujący o amerykańskich samolotach, które zrzuciły ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola NRD.

Audio/Video

Szczecin. Miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN i polskie przełomy 1970–1989

Audio/Video

„Transformacja ustrojowa: geneza, mechanizmy i skutki” - panel „Służby w bloku”

Operacja „Papież”
Wywiad

Operacja „Papież”

Po zamachu na Jana Pawła II służby komunistyczne fałszowały dokumenty i wysyłały pogróżki do włoskich śledczych, by skierować sprawę na ślepy tor – mówił w 2016 roku prokurator Michał Skwara, współautor książki „Agca nie był sam”, w rozmowie z Jakubem Gołębiewskim.

Audio/Video

90s. historii: 6 lipca 1950 roku układ między Polską a NRD

Audio/Video

IPNtv - Promocja książki dr. Filipa Gańczaka „Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981”

Komunizm – la belle époque.
Katalogi wystaw

Komunizm – la belle époque.

Lata 70. XX w. w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Polsce, Rumunii, na Węgrzech to czas triumfu tzw. realnego socjalizmu.

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t.1
Publikacje

Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t.1

Jedną z najczęściej dyskutowanych po 1989 r. kwestii w polskim życiu publicznym są przyczyny i okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w PRL. Dyskusja ta toczy się wokół dwu podstawowych zagadnień. Pierwsze z nich związane jest z sytuacją wewnętrzną – czy istniała szansa na wypracowanie modelu życia społeczno-politycznego w PRL uwzględniającego istnienie NSZZ „Solidarność”, czy też od początku konfrontacja była nieuchronna, a podpisanie porozumień sierpniowych obóz władzy traktował tylko jako taktyczne posunięcie, chwilowy wybór „mniejszego zła” – by odwołać się do słów Edwarda Gierka.

Strzał w plecy
Artykuł

Strzał w plecy

W biały dzień funkcjonariusz enerdowskiej bezpieki zastrzelił Polaka, który pragnął dostać się do wolnego świata. Instytut Pamięci Narodowej chce postawić sprawcę przed sądem.

Audio/Video

Jaką rolę USA wyznaczyły zachodniej części Niemiec? Jaką USA miały koncepcję dyplomatyczną wobec RFN? Czy świat pojałtański ostatecznie rozpadł się po upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku?

Audio/Video

Część analityków twierdzi, że zapoczątkowana na przełomie lat 60./70. w Bonn, lansowana głównie przez środowiska SPD, Ostpolitik, zakończyła się wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, tj. pod koniec lutego 2022 r. Czy tak jest w rzeczywistości? Jakie miała znaczenie dla wzajemnych relacji polsko-niemieckich?

Zmiażdżyć „kontrrewolucję”. NRD wobec Solidarności
Artykuł

Zmiażdżyć „kontrrewolucję”. NRD wobec Solidarności

Powstanie NSZZ „Solidarność” wywołało we wschodnim Berlinie obawy przed efektem domina. Przywódca NRD Erich Honecker parł do siłowego zduszenia niezależnego ruchu związkowego w PRL.

Audio/Video

Gryf, młot i cyrkiel – co łączy te symbole? Czy znalazły się na wspólnym godle? Jak komuniści niemieccy przyjęli utratę metropolii nad dolną Odrą?

Audio/Video

Nie tylko o tym, co działo się w 1968 r. w Czechosłowacji, ale także o zapomnianej pacyfikacji Berlina i Budapesztu. Czy były to rewolty ekonomiczne, a może niepodległościowe? Czy może spór komunistów z komunistami o wizję państwa?

Szpieg u kanclerza. Sprawa Güntera Guillaume’a
Artykuł

Szpieg u kanclerza. Sprawa Güntera Guillaume’a

6 maja 1974 r. kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt zrezygnował ze stanowiska. Bezpośrednim powodem podania się przez niego do dymisji było aresztowanie, kilkanaście dni wcześniej, jego osobistego sekretarza.

Audio/Video

Kiedy Szczecin znalazł się w granicach Polski pojałtańskiej? Kto zasiedlał to miasto po 1945 r.? Kiedy na terenie Szczecina ustanowiono konsulat NRD? Dlaczego komuniści z NRD z niepokojem przyglądali się temu co dzieje się w PRL? I dlaczego z wielką ulgą przyjęli wprowadzenie stanu wojennego?

Wschodnioniemiecka Stasi wobec MSW. Przyjaźń z rozsądku?
Artykuł

Wschodnioniemiecka Stasi wobec MSW. Przyjaźń z rozsądku?

Opinia publiczna – zarówno przed, jak i po 1989 roku – względnie rzadko dowiadywała się o działalności tajnych służb. Do wyjątków w tej kwestii należą przesilenia polityczne albo akcje w rodzaju ujawniania stosownych źródeł przez osoby wywodzące się ze wspomnianego środowiska.

Stasi wobec PRL w 1989 roku
Artykuł

Stasi wobec PRL w 1989 roku

Wschodnioniemieckie Stasi było uważane za jedną z najlepszych tajnych służb na świecie. Tymczasem nie tylko nie zapobiegło rewolucji 1989 r., ale nie zdołało też uratować NRD – państwa, które miało za zadanie utrzymywać przy życiu.

Skazanie Gerharda Pchalka – studium przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności nazistowskiego prokuratora
Artykuł

Skazanie Gerharda Pchalka – studium przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności nazistowskiego prokuratora

W Republice Federalnej Niemiec prowadzono w sumie 22 postępowania przeciwko sędziom i prokuratorom III Rzeszy, jednak nie zapadł żaden prawomocny wyrok skazujący sędziego orzekającego w sądzie specjalnym ani prokuratora występującego przed tym sądem.

Więcej