Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Tomasz Kurpierz

Urodzony w 1976 r., dr, pracownik BBH IPN w Katowicach, zajmuje się m.in. opozycją i oporem społecznym w PRL oraz historią polityczną w okresie międzywojennym, autor i współautor: m.in. Zygmunt Lasocki 1867–1948. Między polityką a działalnością społeczną, Toruń 2009; „Dobić wroga”. Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie 1945–1947 (wraz z Przemysławem Piątkiem), Katowice-Kraków 2007; Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w latach 1946–1955, Katowice 2004; „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. Szkic do monografii i dokumenty własne (wraz z Jarosławem Neją), Katowice 2012; Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012. Obecnie przygotowuje biografię Henryka Sławika.