Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Karolina Trzeskowska-Kubasik

Karolina Trzeskowska-Kubasik

Urodzona w 1987 r. w Busku-Zdroju, pracownik Biura Badań Historycznych, członek projektu „Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939-1945”. Absolwentka historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2014-2019 pracownik Studium Polski Podziemnej. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel historii w jednej z Polskich Szkół Sobotnich w Londynie. Kierownik projektu „Polonijne spotkania z historią najnowszą Polski”, redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej”. Autorka biografii Tadeusza Żenczykowskiego-Zawadzkiego oraz licznych artykułów popularnonaukowych i naukowych publikowanych w prasie krajowej oraz emigracyjnej. Obecnie pracuje nad napisaniem monografii powiatu buskiego w czasie II wojny światowej. Jej przedmiotem zainteresowań jest terror okupanta niemieckiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 oraz działalność emigracyjna byłych żołnierzy Armii Krajowej.