Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Elżbieta Wojcieszyk

Elżbieta Wojcieszyk

Dr hab., od 2001 r. zatrudniona w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1977), doktorat (1988), habilitacja (2014). Zajmuje się badaniami z historii najnowszej Polski. Opublikowała: Działalność Rady Miasta Poznania 1919-1939 i losy poznańskich radnych (Poznań 2012), Duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej w latach 1945-1989 (Poznań 2014). Jest redaktorem czterotomowego opracowania Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 1945-1989 (wydanym w latach 2012-2016). Jest współautorem albumu Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 (Poznań - Warszawa 2017). Opublikowała noty biograficzne w „Encyklopedii Solidarności”, oraz szereg artykułów naukowych i popularno-naukowych.