Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Monika Komaniecka-Łyp

Monika Komaniecka-Łyp

Urodzona w 1975 r., historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół aparatu bezpieczeństwa PRL, historii najnowszej Polski oraz historii dyplomacji. Zajmuje się badaniami nad działalnością pionów techniczno-operacyjnych Służby Bezpieczeństwa, funkcjonowaniem ewidencji i archiwum SB, problematyką katyńską, inwigilacją struktur „Solidarności” oraz historią placówek dyplomatycznych Francji w Polsce, szczególnie Konsulatu Francuskiego w Krakowie. Stypendystka Rządu Francuskiego (2003, 2015).

Dorobek naukowy

 

Autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz monografii Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945–1990 nominowanej w konkursie „Książka Historyczna Roku” (2014) oraz w konkursie im. Prof. Tomasza Strzembosza (2015). Opublikowała album (z Robertem Ciupą) Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL (2011) oraz dwa tomy normatywów aparatu bezpieczeństwa Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989) (2010) oraz Ewidencja operacyjna i archiwum organów bezpieczeństwa PRL w latach 1944–1990. Zbiór normatywów (2017).