Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Agnieszka Łuczak

Agnieszka Łuczak

Urodzona w 1969 r., historyk, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000–2018 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, w latach 2009–2018 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej/Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Członek Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu IPN”. Od roku 2018 pracownik Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Od 1992 r. w ramach prac dla Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmowała się problematyką strat kulturalnych ziemiaństwa i Kościoła katolickiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945. Zmarła 17 marca 2022 r.

Dorobek naukowy

 

Autorka publikacji poświęconych pałacom i dworom w Wielkopolsce, ich wojennym losom oraz grabieży dóbr kultury Kościoła katolickiego. Zajmowała się tematyką okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 w Wielkopolsce, zwłaszcza oporem społecznym i działaniami konspiracji polskiej na tym terenie. Jednocześnie badała problematykę konspiracji antykomunistycznej i podziemia zbrojnego w Wielkopolsce w latach 1945–1956.

Była autorką monografii Utracone decorum. Grabież dóbr kultury ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 (2011) oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współautorka wydawnictwa Politische Flurbereinigung. Die Vernichtung der polnischen Eliten in Groβpolen (1939–1941) Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941) (2009).

Współpracowała przy wystawie Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten – Wypędzeni 1939… Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Kurator wystawy Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w./ Europe in the family. The Polish landed gentry in the 20th century/ L’Europe en famille. La noblesse terrienne polonaise au XXe siecle, której pokłosiem jest publikacja Polscy ziemianie. Szkice o losach i dziedzictwie (2020).

Dr Agnieszka Łuczak była powołana do Rady Programowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Za swoje osiągnięcia uhonorowana była wysokimi odznaczeniami państwowymi.