Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Piotr Abryszeński

Piotr Abryszeński

Urodzony w 1987 r., absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorant na Wydziale Historycznym UG. Pracownik Europejskiego Centrum Solidarności. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. wspólnie z Danielem Gucewiczem redaktor tomu Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach (2018) i autor monografii Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70 (2020).