Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marek Jedynak

Marek Jedynak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i studiów podyplomowych z archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008–2017 pracownik Archiwum Delegatury IPN w Kielcach. Następnie główny specjalista w Referacie Badań Historycznych Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz współpracownik Studium Polski Podziemnej w Londynie. Od 2022 r. dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku. W swojej pracy naukowej zajmuje się działalnością Armii Krajowej oraz losami żołnierzy AK po II wojnie światowej w Polsce i na emigracji.

Dorobek naukowy

 

Autor  ponad  150  artykułów  popularnonaukowych  i  naukowych  oraz  książek: Robotowcy 1943  (2007); Kapliczka na  Wykusie  (2009);  Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich  AK  „Ponury”  (2014);  Niezależni  kombatanci  w  PRL  (2014)  –  nagrodzonej tytułem Książka Historyczna Roku 2014; Władysław Wasilewski „Oset”, „Odrowąż” (2016);  Dziennik „Staszka”. Zapiski st. strz. z cenz. Stanisława Wolffa (2019). Współautor biografii Pułkownik  Jan  Piwnik  „Ponury”  (2013),  Major  Eugeniusz  Gedymin  Kaszyński  „Nurt”,  „Mur”,  „Zygmunt”  (2019),  a  także  Inwentarza  zespołu  archiwalnego  Wojskowego  Sądu  Rejonowego w Kielcach (2014).