Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jerzy Bednarek

Jerzy Bednarek

Urodzony w 1971r., dr nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych IPN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej myśli politycznej w XIX w., powojennej konspiracji antykomunistycznej, historii służb specjalnych, teorii i metodyki archiwalnej. Redaktor naczelny rocznika „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” w latach 2008–2019, członek polsko-ukraińskiej grupy roboczej publikującej tomy źródłowe w serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, członek kolegium recenzentów pisma naukowego „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.

Dorobek naukowy

 

Autor i współredaktor m.in. następujących publikacji: Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848 (Toruń 2003); W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Toruń 2006; wspólnie z P. Perzyną); Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku) (Warszawa 2009; wspólnie z R. Leśkiewiczem); Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej (Łódź–Warszawa 2018, wspólnie z R. Leśkiewiczem i P. Perzyną); Problemy archiwalnych systemów informatycznych (Warszawa–Łódź 2019, wspólnie z P. Perzyną).