Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jerzy Bednarek

Jerzy Bednarek

Urodzony w 1971 r., dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i metodyki archiwalnej, polskiej myśli politycznej w XIX w., działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i dziejów powojennej konspiracji niepodległościowej. Współtwórca i redaktor naczelny rocznika „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” w latach 2008–2019, członek polsko-ukraińskiej grupy roboczej publikującej tomy źródłowe w serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, członek kolegium recenzentów pisma naukowego UMK w Toruniu „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.

Dorobek naukowy

 

Autor i współredaktor m.in. następujących publikacji: Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848 (Toruń 2003); W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Toruń 2006, red. wspólnie z P. Perzyną); Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku) (Warszawa 2009, red. wspólnie z R. Leśkiewiczem); Standaryzacja opisu archiwalnego (Warszawa–Łódź 2016, red. wspólnie z P. Perzyną); Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej (Łódź–Warszawa 2018, red. wspólnie z R. Leśkiewiczem i P. Perzyną); Problemy archiwalnych systemów informatycznych (Warszawa–Łódź 2019, red. wspólnie z P. Perzyną); Wokół pamięci i historii. Działalność archiwalna Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2016 (Warszawa 2021).