Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Urodzony w 1960 r.; doktor nauk humanistycznych, w latach 90-tych nauczyciel akademicki, od 2001 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie (Delegatura w Kielcach – referat naukowy), następnie Oddziałowego Biura Badań Historycznych. Specjalizuje się w historii oporu społecznego po 1945 r.

Dorobek naukowy

 

Autor dwóch i współautor kilku książek naukowych m.in.: Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945-1948 (Kraków 2002); Atlas polskiego podziemia niepodległościowego w Polsce 1944-1956 - część opracowania dotycząca województwa kieleckiego 1944-1956 (Warszawa-Lublin 2007) oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym studiów w dwutomowym wydawnictwie Wokół pogromu kieleckiego, Warszawa 2006, 2008 oraz w: Federacji Młodzieży Walczącej 1984-1990, Warszawa 2015; Obszar Centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947, Warszawa 2018; Obszar Zachodni Zrzeszenia WiN 1945, Warszawa 2019) i kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych. Współautor dziejów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarności" 1980-1989 wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach 7-tomowej syntezy historii "Solidarności" (Warszawa 2010) oraz zbioru relacji "Przeciw komunie". Relacje działaczy Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i innych organizacji opozycyjnych (1980-1989) (Kielce-Kraków 2014).