Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Krzysztof Sychowicz

Krzysztof Sychowicz

Dr. hab., pracownik Oddziału IPN w Białymstoku oraz profesor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). Od szeregu lat angażuje się w działalność społeczną.

Dorobek naukowy

 

Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek opisujących historię Łomży i regionu m.in.: Ziemia Łomżyńska i jej mieszkańcy w latach 1944-1956 (2005); Urząd Bezpieczeństwa w Łomży (2009), Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1975 (2013), Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie łomżyńskim (1980 – 1981). Legalnie i zgodnie z prawem (2020) oraz redaktor i współautor monografii Łomża na przestrzeni dziejów (2018).