Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jan Szumski

Jan Szumski

Dr hab., historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN, główny specjalista w Biurze Badań Historycznych IPN. Koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Polacy w Rosji i Związku Sowieckim”. Od lat zajmuje się tematyką związaną z historią stosunków polsko-sowieckich oraz dziejami Polaków w ZSRR. Autor dwóch monografii: Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii (Kraków 2010); Historia a polityka. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce 1945-1964 (Warszawa 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych dotyczących stosunków polsko-sowieckich i polityki sowieckiej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Od prawie dwóch dekad prowadzi kwerendy w archiwach Rosji, Białorusi, Litwy i Polski. W 2017 r. został laureatem Fulbright Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.