Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Tomasz Dźwigał

Tomasz Dźwigał

Urodzony w 1977 r., absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Od 2005 r. archiwista w szczecińskim Oddziale IPN. Od 2016 r. Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie.

Dorobek naukowy

Publikacje m.in:

 

  • Książka „Ziemia gromadzi prochy” autorstwa Józefa Kisielewskiego i jej rola w przypomnieniu Polakom o polsko-słowiańskich korzeniach ziemi pomorskiej [w] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy – koncepcje - realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 111-122;
  • W drugim szeregu – rola i znaczenie kobiet w działalności szczecińskiej opozycji, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt specjalny „Kobieta w kulturze politycznej świata”, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, Szczecin 2012, s.189-204;
  • Szeptana propaganda” wśród ludności niemieckiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956 [w] Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945-1989, red. A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum, Warszawa 2016, s. 409-418;
  • Powołanie Klubu Sportowego Stal Stocznia Szczecin. Jedno z następstw Grudnia`70 w Szczecinie [w] W kręgu kultury PRL. Sport, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2015, s. 347-356.

 

Ponadto współautor inwentarzy archiwalnych:

 

  • Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie [1945] 1946–1955 [2008], Szczecin 2012;
  • Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowej prokuratury rejonowej w Szczecinie[1945] 1946–1955 [1998], Szczecin 2012.

 

W chwili obecnej przygotowuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawę doktorską zatytułowaną „Plotki, pogłoski i inne formy przekazów potocznych funkcjonujące w społeczeństwie Pomorza Zachodniego w latach 1945- 1956”. Jest także jednym ze współautorów przygotowywanej monografii poświęconej wyrokom śmierci zasądzonym przez WSR w Szczecinie.