Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Mariusz Żuławnik

Mariusz Żuławnik

Urodzony w 1977 r., historyk, doktor, zastępca dyrektora Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, redaktor naczelny „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Autor monografii "Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918-1939" (2011), współautor książki "Dzieje Płocka. Historia miasta w latach 1945-2020" (2020) oraz współredaktor naukowy publikacji "Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach" (2020).