Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marcin Kruszyński

Marcin Kruszyński

Urodzony w 1980 r.; dr hab., pracownik Biura Badań Historycznych IPN, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Zajmuje się dziejami dyplomacji II RP, bada losy szkolnictwa wyższego i inteligencji w PRL, życie codzienne w XX w., historię lotnictwa. Opublikował kilka książek, m.in. Ambasada RP w Moskwie 1921–1939, Warszawa 2010; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944–1989. Zarys dziejów uczelni w warunkach PRL, Lublin 2015; Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936, Warszawa 2018 (z Piotrem Kardelą), Szczepan Ścibior, Warszawa 2019. Ponadto współredaktor kilku monografii zbiorowych i autor ponad stu artykułów naukowych. Redaktor naczelny czasopisma: "Komunizm: system-ludzie-dokumentacja".