Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wojciech Kujawa

Urodzony w 1981 r., absolwent politologii i historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dwuletnich studiów podyplomowych z zakresu redakcji językowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik Archiwum IPN w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z biografistyką.

Dorobek naukowy

 

Autor albumu A miało być tak pięknie… Historia Ewy i Jerzego Stolarskich (Warszawa 2018) oraz artykułów publikowanych m.in. w „Przeglądzie Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej”, „Glaukopisie”, „Zeszytach Historycznych WiN-u” i „Roczniku Historycznym Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego”.