Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marcin Majewski

Marcin Majewski

Urodzony w 1974 r., historyk, dr nauk politycznych, pracownik Archiwum IPN. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (od 2013 r.), Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii wojskowości oraz stosunków polsko-ukraińskich w XX w.; członek Komitetu Redakcyjnego i redaktor naukowy serii Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych oraz serii Polska i Litwa w XX w. Dokumenty z archiwów służb specjalnych, członek Komitetu Redakcyjnego i redaktor naukowy tomu źródeł Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii. Refugiaţii polonezi în România 1939–1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României, Warszawa–Bukareszt 2013, członek archiwalnych grup roboczych IPN: polsko-gruzińskiej, polsko-litewskiej, polsko-ukraińskiej, polsko-rosyjskiej (do 2008 r.) i polsko-rumuńskiej.

Dorobek naukowy

 

Opracował m.in. Okaleczone miasto – Warszawa '39. Wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego, (wyd. II poprawione, Warszawa 2020), autor monografii Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 r., Warszawa 2011, a także artykułów publikowanych m.in. w „Biuletynie IPN”, „Przeglądzie Archiwalnym IPN oraz czasopismach „Archivae Moldaviae” (Jassy) i „Ukrajińśkij Istorycznyj Żurnał” (Kijów).