Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Elżbieta Kowalczyk

Historyk, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W czerwcu 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie losów polskich na Kresach Wschodnich II RP po 17 września 1939 r., genezy Polski Ludowej oraz stosunków polsko-sowieckich w latach 1939–1956. Autorka artykułów naukowych o tematyce Wschodniej. Od 2007 r. jest pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Dorobek naukowy

Autorka książek: Działalność Związku Patriotów Polskich na Wileńszczyźnie 1944-1946 (2010); Działalność Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m.st. Warszawę 1944-1954 (2011). Współredaktor publikacji: W drodze do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917-1945) (2020); 1920 rok – wojna światów. Studia przypadków w stulecie Bitwy Warszawskiej; i in.