Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wojciech Frazik

Urodzony w 1962 r., historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1981–1989 był kolporterem wydawnictw drugiego obiegu i uczestnikiem ruchu oświaty niezależnej. W latach 1991–2000 był pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN oraz, w latach 1997–1998, także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 r. jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Bibliograf, badacz dziejów podziemia niepodległościowego, struktur łączności między Krajem a emigracją 1939–1956 oraz komunistycznego aparatu represji.