Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„Z nieludzkiej ziemi do ziemi włoskiej, czyli krótka historia 2. Korpusu Polskiego” – program dokumentalny krakowskiego oddziału IPN i Radia Kraków z okazji 80. rocznicy powstania 2. Korpusu Polskiego

Autor: Wojciech Frazik, Dobrosław Rodziewicz

Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty

Autor: Tomasz Kurpierz, Wojciech Frazik, Gábor Lagzi, Michał Przeperski

90 sekund historii: 4 stycznia 1947 r. rozpoczął się proces przywódców WiN

Autor: Wojciech Frazik

Antyziemiańska zbrodnia sądowa 1951. W rocznicę procesu dyrekcji Państwowych Nieruchomości Ziemskich

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Osiński, Marian Wolski
Armia Krajowa. Wojsko wolnej Polski

Armia Krajowa. Wojsko wolnej Polski

Dodatek prasowy IPN do tygodnika „Gość Niedzielny” z 25 września 2022 z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Attila Szalai: Na polskiej ziemi. Wspomnienia, dzienniki z lat 1976–1990

Autor: Wojciech Frazik, Grzegorz Górny, Maciej Szymanowski, Márta Szalai, Orsolya Zsuzsanna Kovács
Baba z Virtuti Militari. Felicja Wolff vel Anna Neuman  (1895–1988)
Artykuł

Baba z Virtuti Militari. Felicja Wolff vel Anna Neuman (1895–1988)

Autor: Wojciech Frazik
Jej nazwisko znalazło się w pierwszym rozkazie odznaczeniowym Komendanta Głównego ZWZ gen. Stefana Roweckiego. W 1953 r. komunistyczny zbrodniarz Stefan Michnik wydał na nią wyrok śmierci. Felicja Władysława Wolff, w PRL występująca jako Anna Neuman, całe długie życie służyła Bogu, Polsce i ludziom.

Czasy gomułkowskiej tzw. małej stabilizacji nie oznaczały całkowitego zaniku działalności opozycyjnej. Dowiedz się się m.in. o: Kazimierzu Badowskim, Adamie Markowskim, oraz o krakowskich przejawach sprzeciwu wobec interwencji w Czechosłowacji.

Autor: Cecylia Kuta, Wojciech Paduchowski, Michał Wenklar, Jan Jarosz, Wojciech Frazik

Czwarty tom publikacji pt. Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956 zawiera pięćdziesiąt artykułów biograficznych dotyczących funkcjonariuszy centrali RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy w latach 1944–1956 pełnili w nich funkcje kierownicze.

Autor: Witold Bagieński, Wojciech Frazik, Janusz Ślęzak
Wj9JnQroXRg

Czym różniła się okupacja sowiecka od niemieckiej? Kogo Sowieci zamykali w obozach i więzieniach? Ile ich było i co się stało z więźniami? Jaka była skala sowieckich represji w Polsce w latach 1944-1945?

Autor: Dariusz Iwaneczko, Wojciech Frazik, Janusz Ślęzak

Jak komuniści mordowali swoich przeciwników? Kiedy zinstytucjonalizowano mechanizm mordowania tych, którzy walczyli o niepodległość czy sprzeciwiali się systemowi komunistycznemu? W jaki sposób próbowano nadać pozory legalności morderstwom politycznym? Kim byli nieznani sprawcy?

Autor: Filip Musiał, Wojciech Frazik, Patryk Pleskot, Grzegorz Majchrzak

Jan Freisler – legendarny kurier

Autor: Wojciech Frazik
Konspiracyjny think tank. Instytut Europy Środkowej
Artykuł

Konspiracyjny think tank. Instytut Europy Środkowej

Autor: Wojciech Frazik
Nawet w najczarniejszą noc okupacji polscy naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin podejmowali trud wypracowania podstaw teoretycznych powojennej polityki zagranicznej.
Ks. Konstanty Budkiewicz. Prałat męczennik
Artykuł

Ks. Konstanty Budkiewicz. Prałat męczennik

Autor: Wojciech Frazik
3 kwietnia 1923 roku świat obiegła wiadomość o rozstrzelaniu w Moskwie ks. Konstantego Budkiewicza. Tego dnia bolszewicka „Prawda” ogłosiła: „Dnia 31 marca wykonano wyrok na prałacie Budkiewiczu, który został skazany na śmierć w procesie katolickich kontrrewolucjonistów”.

Leopold Kwiatkowski – sportowiec, kurier i partyzant

Autor: Wojciech Frazik

Małopolscy bohaterowie wojny 1920 - ofiary Zbrodni Katyńskiej 1940

Autor: Wojciech Frazik, Michał Wenklar
Małopolscy bohaterowie wojny 1920, ofiary zbrodni katyńskiej 1940

Małopolscy bohaterowie wojny 1920, ofiary zbrodni katyńskiej 1940

Autor: Jakub Ryba, Michał Wenklar, Wojciech Frazik, Monika Komaniecka-Łyp, Łucja Marek, Marcin Krzek-Lubowiecki, Krzysztof Pięciak
Małopolscy bohaterowie wojny 1920 r. – ofiary zbrodni katyńskiej 1940 r. to opowieść o wielkim polskim zwycięstwie i ogromie sowieckiego ludobójstwa za pośrednictwem osobistych przeżyć wybranych mieszkańców Małopolski.
Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski
Siedemdziesiąt lat temu powstało Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Była to największa organizacja antykomunistycznego podziemia, utworzona na bazie struktur Armii Krajowej. Jej założyciele wprost odwoływali się do testamentu Polski Podziemnej, pragnąc walczyć o realizację jego ideałów.

Od referendum do sfałszowanych wyborów: 1946 - 1947. Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce

Autor: Karol Polejowski, Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski, Piotr Zaremba

Od stycznia do maja roku 1944 stoczono we Włoszech batalię, na którą złożyły się cztery bitwy o przełamanie niemieckiej obrony na tzw. Linii Gustawa. Masyw Monte Cassino był kluczowym odcinkiem. Co poprzedziło rozstrzygającą bitwę? Jaki był przebieg walk i cena zwycięstwa?

Autor: Wojciech Frazik

Opricznicy PRL: Służba Bezpieczeństwa (1975-1990). Kadry

Autor: Wojciech Frazik, Paweł Sztama, Łucja Marek, Janusz Oszytko, Paweł Glugla
Pál Teleki. Rycerz sprawy węgierskiej i polskiej
Artykuł

Pál Teleki. Rycerz sprawy węgierskiej i polskiej

Autor: Wojciech Frazik
Dwukrotnie w XX wieku Węgry odegrały istotną rolę w polskiej historii. I dwukrotnie możemy te wydarzenia wiązać z nazwiskiem Pála Telekiego, ówczesnego węgierskiego premiera.
Pod czerwonym pręgierzem. Proces krakowski WiN i PSL w 1947 roku

Pod czerwonym pręgierzem. Proces krakowski WiN i PSL w 1947 roku

Autor: Wojciech Frazik, Filip Musiał, Michał Wenklar
Wycofanie się Niemców z okupowanych terenów Polski nie przyniosło Polakom oczekiwanej wolności. Totalitaryzm niemiecki zastąpiony został przez totalitaryzm sowiecki. Narzucona Polsce przez Kreml komunistyczna administracja dbała wyraźnieo interesy imperialne Związku Sowieckiego.

Roman Stramka „Romek” – kowboj zielonej granicy

Autor: Wojciech Frazik

WiN: czy konspiracja cywilna miała szansę powodzenia?

Autor: Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski, Piotr Niwiński, Filip Musiał

Wojciech Frazik

Autor: Wojciech Frazik
Urodzony w 1962 r., historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1981–1989 był kolporterem wydawnictw drugiego obiegu i uczestnikiem ruchu oświaty niezależnej. W latach 1991–2000 był pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN oraz, w latach 1997–1998, także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2000 r. jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Bibliograf, badacz dziejów podziemia niepodległościowego, struktur łączności między Krajem a emigracją 1939–1956 oraz komunistycznego aparatu represji.

Wywiad i kontrwywiad jako element realizacji interesów Państwa walczącego o swą niepodległość. Wywiad i kontrwywiad: Polskiego Państwa Podziemnego oraz podziemia niepodległościowego po rozwiązaniu AK

Autor: Władysław Bułhak, Marek Jedynak, Michał Wenklar, Wojciech Frazik