Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Rafał Leśkiewicz

Rafał Leśkiewicz

Doktor nauk humanistycznych, były dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz Biura Informatyki Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, a także Centralnego Ośrodka Informatyki, obecnie dyrektor Biura Rzecznika Prasowego - rzecznik prasowy IPN i ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Redaktor naczelny portalu Przystanek Historia.

Dorobek naukowy

 Autor, współautor i redaktor 150 publikacji z zakresu historii najnowszej, historii służb specjalnych, archiwistyki i informatyki. Opublikował m.in. książkę Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946–1955). Organizacja, funkcjonowanie, procesy archiwotwórcze, Warszawa-Poznań 2009; Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Stan na dzień 31 grudnia 2008 r., Warszawa 2009 (wspólnie z Jerzym Bednarkiem); Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, Warszawa 2013 (wspólnie z Adrianem Jusupovicem). Ostatnio opublikował North Korean Archive Project. Documentation on DPRK in the European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files – Archives from the Institute of National Remembrance in Poland, Seoul 2018 (wspólnie z Joanną Hosaniak) oraz Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej (Łódź–Warszawa 2018, wspólnie z J. Bednarkiem i P. Perzyną).

Ekspert przygotowujący władze Tunezji do wdrożenia standardów demokratycznych po upadku reżimu Ben Alego w 2011 r. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych organizowanych w Polsce i za granicą. Przewodniczący i członek polsko-ukraińskiej grupy roboczej historyków oraz archiwistów pracujących w ramach serii wydawniczej „Polska i Ukraina w latach 30. i 40. XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”, członek polsko-rumuńskiej grupy roboczej historyków i archiwistów, ponadto twórca polsko-litewskiej i polsko-gruzińskiej grupy historyków i archiwistów wydających dokumenty źródłowe z archiwów komunistycznych organów bezpieczeństwa. Członek redakcji "Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej", "Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944 - 1989" oraz „Grot. Zeszyty poświęcone historii wojska i walk o niepodległość”. Współtwórca serii wydawniczej „Symposia Archivistica”, współredaktor dwóch pierwszych tomów tej serii.