Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Monika Tomkiewicz

Monika Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, stypendystka Johannes Gutenberg Universität Mainz, tłumacz języka niemieckiego. W latach 2000-2018 historyk-archiwista w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, od 2018 r. zatrudniona w Biurze Badań Historycznych IPN. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, szczególnie w historii okupacyjnej byłego województwa wileńskiego i Pomorza. Jest członkiem Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy i Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dorobek naukowy

 

Autorka kilku książek: Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, we współautorstwie z Elżbietą Rojowską Gdynia w latach 1939-1945 w świetle źródeł niemieckich i polskich. Aresztowania, egzekucje, wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej, Gdynia 2009, we współautorstwie z Piotrem Semków Profesor Rudolf Spanner (1895 -1960). Naukowiec w III Rzeszy, Gdynia 2010 i Soap from human fat: the case of Profesor Spanner, Gdynia 2013, oraz Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939-1953, Warszawa 2018. Jest też autorem licznych artykułów publikowanych w prasie naukowej w Polsce, Niemczech, na Litwie i w Stanach Zjednoczonych.