Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Adam Dziuba

Adam Dziuba

Dr hab., pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Autor trzech monografii i kilkudziesięciu tekstów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych najnowszym dziejom Polski. Interesuje się m.in. politycznymi aspektami funkcjonowania systemu komunistycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na scenie politycznej Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Ostatnio opublikował monografię Totalitaryzacja. Polska Partia Robotnicza na scenie politycznej województwa śląskiego 1945–1948 (Katowice – Kraków 2016).