Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marek Jończyk

Marek Jończyk

Absolwent Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) w Kielcach w 1993 r. W latach 1993-2007 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych, średnich oraz w szkolnictwie wyższym. Od stycznia 2007 r. w Instytucie Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach. Do maja 2021 r. w Biurze Edukacji Publicznej – Biurze Edukacji Narodowej. Od maja 2021 r. w Biurze Badań Historycznych.

Dorobek naukowy

 

Autor publikacji z zakresu historii średniowiecznej Polski i historii najnowszej Polski – głównie zagadnień związanych  z opozycją i oporem społecznym w regionie świętokrzyskim w latach 70 i 80-tych XX wieku, problematyką Żołnierzy Wyklętych i represji stalinowskich  w Polsce oraz relacjami polsko-sowieckimi w czasach II wojny światowej - głównie Zbrodnią Katyńską i represjami sowieckimi w  stosunku do Polaków. Autor książek: Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny. W 70. rocznicę ludobójstwa,  Kielce 2010 i  „Tatuś Wasz jest w  Rosji…” Listy kieleckich katyńczyków, Kielce – Warszawa 2020 oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Absolwent Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście – Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Autor i realizator projektów badawczych i edukacyjnych, szkoleń i konkursów historycznych, debat oksfordzkich, wystaw historyczno-edukacyjnych (w tym trzech poświęconych Zbrodni Katyńskiej), autor lekcji, wypraw i rajdów edukacyjno-historycznych oraz filmowych przeglądów historycznych i prezentacji multimedialnych. Współautor rekonstrukcji i widowisk historycznych, scenariuszy i dokumentalnych filmów historycznych oraz audycji radiowych i programów telewizyjnych. Uczestnik prac poszukiwawczych ofiar komunistycznego aparatu represji. Uczestnik i realizator programów resocjalizacyjnych dla osób pozbawionych wolności. Członek komitetów upamiętniających wydarzenia historyczne.