Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Marek Wierzbicki

Marek Wierzbicki

Prof. dr hab. nauk społecznych, historyk i politolog, w latach 1991–2013 pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; od 2009 r. profesor KUL (profesor tytularny od 2018 r.) w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego; od 2007 r. pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział IPN w Lublinie, Delegatura w Radomiu; w latach 2020-2021 dyrektor Biura Badań Historycznych IPN; badacz najnowszych dziejów Polski, w tym losów młodzieży w PRL i Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., a także polskiej emigracji politycznej na Zachodzie lat 1939–1990.

Dorobek naukowy

 

Autor opracowań monograficznych, m.in. Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie (Warszawa 2006); Młodzież w PRL (Warszawa 2009); Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL (1980–1990). Fakty, konteksty, interpretacje  (Lublin–Warszawa 2013); Harcerz – Żołnierz – Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912–1995) (Lublin 2016) oraz Z Polską pod rękę. Jan Prot (1891–1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego (Lublin–Warszawa 2017); Człowiek z Polski. Prezydent Kazimierz Sabbat (1913-1989) i polska emigracja niepodległościowa (Lublin–Warszawa 2019).