Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Maria Zima-Marjańska

Maria Zima-Marjańska

Urodzona w 1989 r., historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, członek Zespołu ds. badania terroru okupacyjnego na ziemiach polskich 1939-1945. Absolwentka historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studiów podyplomowych Służby Zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej. W 2014 r. współpracownik naukowy Ministerstwa Obrony Węgier. Specjalizuje się w relacjach polsko-węgierskich i zbrodniach niemieckich na Mazowszu. Autorka książki „Węgrzy wobec Powstania Warszawskiego” (przetłumaczonej na j. węgierski i wydanej w 2018 roku) i współredaktorka opracowania pokonferencyjnego „Stosunki polsko-węgierskie podczas II wojny światowej” (węg. Lengyel-magyar kapcsolatok a második világháború időszakában).