Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Paweł Libera

Paweł Libera

Urodzony w 1979 r., dr, historyk, pracownik Biura Badań Historycznych IPN i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania koncentrują się wokół różnych aspektów polskiej polityki wschodniej, represji komunistycznych i partii komunistycznej w XX wieku, a także dziejów polskiej emigracji niepodległościowej po 1945 roku.

Dorobek naukowy

 

Opublikował m.in.: II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego (oprac. P. Libera), Warszawa 2013; Lietuvos ir Lenkijos Diplomatiniai Santykiai 1938–1940 Metais. Dokumentų Rinkinys (oprac. A. Kasparavicius, P. Libera), Vilnius 2013; Za młodzi na Katyń. Relacje studentów z zesłania na Wschód, (oprac. M. Laszczkowski, P. Libera), Warszawa 2015; Polski cmentarz wojenny Kijów - Bykownia: księga cmentarna, t. 1: A-B (biogramy oprac.: P. Libera, R. Rybka, K. Stepan), Warszawa 2015; J. Łobodowski, Listy do redaktorów "Wiadomości", (oprac. P. Libera), Toruń 2015; J. Łobodowski, Przeciw upiorom przyszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie, (wybór i oprac. P. Libera), Lublin 2015; Ю. Лободовський, Проти упирів минулого. Думки про Польщу та Україну, (Укладачі: Павел Лібера, Андрій Павлишин), Люблін - Львів 2015. Członek Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków, członek redakcji czasopism naukowych: "Dzieje Najnowsze" (sekretarz redakcji), "Pamięć i Sprawiedliwość", "Nowy Prometeusz" i "Komunizm: system - ludzie - dokumentacja".