Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Paweł Żołądek

Paweł Żołądek

Urodzony w 1995 r., pracownik Referatu Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach, uczestnik projektu badawczego II Wojna Światowa i okupacje ziem polskich 1939–1944/45. Specjalizuje się w historii Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem Armii Krajowej. Interesuje się losami mieszkańców wsi polskiej pod okupacją niemiecką.