Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Soraya Kuklińska

Soraya Kuklińska

Doktor nauk humanistycznych, od 2020 r. zatrudniona w Biurze Badań Historycznych IPN. Członek Zespołu ds. badania terroru okupacyjnego na ziemiach polskich 1939-1945. Absolwentka historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz turystyki i rekreacji w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Autorka monografii pt. „Działalność jednostki SS-Sonderkommando „Dirlewanger” (1940-1945) oraz biografii Oskara Dirlewangera. Przedmiotem zainteresowań jest SS i Waffen-SS, niemieckie akcje antypartyzanckie na Białorusi w latach 1942-1944, działalność obozów koncentracyjnych, Dywizja „Totenkopf” oraz powstanie warszawskie.