Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Robert Spałek

Robert Spałek

Urodzony w 1971 r., historyk dziejów najnowszych, doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, zajmuje się historią polityczną Polski 1939–1989, zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów stalinizmu i komunistów w Polsce. Organizator konferencji, autor artykułów naukowych, prasowych, redaktor tomów zbiorowych. W latach 2005–2007 felietonista historyczny w „Gazecie Polskiej”. W młodości – muzyk rockowy. W 2015 r. otrzymał nagrodę Klio w kategorii monografii naukowej a także nominację do nagrody Identitas w kategorii historia za książkę Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w partii komunistycznej w Polsce 1948–1956, Warszawa–Poznań 2014 r. Ostatnio opublikował m.in. Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie (redaktor i współautor), Warszawa 2018.