Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Jerzy Kirszak

Jerzy Kirszak

Urodzony w 1968 r., historyk, dr hab., pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu i Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. Autor książek: (z J. Komorowskim i K. Szwagrzykiem) Portret malowany historią. Dzieje rodziny Komorowskich (2008); Generał Kazimierz Sosnkowski (2012); Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 (2013); (z M. Gałęzowskim) Twórca Niepodległej. Józef Piłsudski 1867–1935 (2018); Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino (2019); Karol Piłat (2019) i in.