Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

„...wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła!”, Kleeberg, generał

Autor: Jerzy Kirszak

6 Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Autor: Jerzy Kirszak, Janusz Odziemkowski, Arkadiusz Tuliński

31 marca 1892 roku urodził się Stanisław Maczek, generał Wojska Polskiego, dowódca m.in. 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 26 września 1946 roku komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił go obywatelstwa polskiego

Autor: Jerzy Kirszak

8 czerwca 1946 roku w Londynie odbyła się wielka defilada wojskowa dla uczczenia zwycięstwa aliantów nad Niemcami i Japonią. W kolumnie, która ciągnęła się kilkanaście kilometrów, maszerowali ulicami miasta przedstawiciele 30 państw. Zabrakło tylko Polaków, którzy stanowili jedną z najliczniejszych narodowych formacji walczących po stronie aliantów

Autor: Jędrzej Lipski, Jerzy Kirszak

Biało-czerwona wieńczy triumf żołnierza polskiego w bitwie o Monte Cassino - klucz drogi aliantów na Rzym

Autor: Jerzy Kirszak
Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Dodatek specjalny IPN w rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Żołnierze 2. Korpusu Polskiego mieli łzy wzruszenia w oczach, gdy wśród ruin klasztoru na Monte Cassino zatrzepotała flaga narodowa. Dziś, 78 lat później, wspominamy ten moment jako jeden z symboli chwały polskiego oręża.

Gen. Władysław Anders – żołnierz i polityk

Autor: Anna Maria Anders, Rafał Habielski, Bogusław Polak, Jerzy Kirszak, Małgorzata Ptasińska, Marek Wierzbicki
Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969)

Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969)

Autor: Jerzy Kirszak
Niewielu jest Polaków, którzy talentami politycznymi i wojskowymi, niezłomnością charakteru, olbrzymią wiedzą z rozmaitych dziedzin nauki i sztuki, wreszcie niedającymi się przecenić zasługami i zdobyczami dla ojczyzny mogą się równać z gen. Kazimierzem Sosnkowskim.
Generał Władysław Anders (1892–1970)

Generał Władysław Anders (1892–1970)

Autor: Jerzy Kirszak
Władysław Anders był zdolnym, ambitnym, dzielnym i sprawnym dowódcą - taktycznego bardziej niż operacyjnego szczebla dowodzenia. Jakkolwiek cechował go typowy dla kawalerzy- sty temperament, który nie zawsze sprzyjał trafnej ocenie sytuacji – czy to wojskowej pod względem operacyjnym czy politycznej – nie podlega dyskusji, że był szczerym i gorącym patriotą, symbolem niezłomnej walki o wolność Polski.

Generał Władysław Anders i Armia Polska na Wschodzie, Dowiedz się więcej o dowódcy, który wyprowadził żołnierzy i cywilów z niewoli

Autor: Bogusław Polak, Michał Polak, Jerzy Kirszak, Rafał Dudkiewicz
Jerzy Kirszak

Jerzy Kirszak

Urodzony w 1968 r., historyk, dr hab., pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu i Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. Autor książek: (z J. Komorowskim i K. Szwagrzykiem) Portret malowany historią. Dzieje rodziny Komorowskich (2008); Generał Kazimierz Sosnkowski (2012); Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 (2013); (z M. Gałęzowskim) Twórca Niepodległej. Józef Piłsudski 1867–1935 (2018); Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino (2019); Karol Piłat (2019) i in.

Kazimierz Sosnkowski. Służył Polsce przez ponad sześćdziesiąt lat, często na bardzo eksponowanych stanowiskach, w czasach przełomowych dla Polski. Niestety, prawdziwa rola, którą w dziejach ojczyzny odegrał Kazimierz Sosnkowski wciąż wymaga przypominania i upowszechniania.

Autor: Jerzy Kirszak
Najskuteczniejszy polski dowódca w II wojnie światowej. Generał Stanisław Maczek (1892–1994)
Artykuł

Najskuteczniejszy polski dowódca w II wojnie światowej. Generał Stanisław Maczek (1892–1994)

Autor: Jerzy Kirszak
Generał broni Stanisław Maczek – legenda Polskich Sił Zbrojnych – zmarł 11 grudnia 1994 r. Zgodnie z ostatnią wolą spoczął wśród swoich żołnierzy na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Bredzie.

O albumie przybliżającym postać jednego z najwybitniejszych wodzów polskich XX w. (dyskusja na kanwie bestsellerowej publikacji Wydawnictwa IPN)

Autor: Jerzy Kirszak, Bogusław Polak, Zbigniew Wawer, Michał Polak

Poznaj historię generała Władysława Andersa! Jakim był dowódcą? Jak udało mu się wydostać z moskiewskiej Łubianki? Jak przedstawiany był w historiografii komunistycznej w PRL? Czy doczekał się swojej pełnej i wyczerpującej biografii?

Autor: Rafał Dudkiewicz, Jerzy Kirszak
Tobruckie wyczyny podporucznika Mieczysława Sawickiego
Artykuł

Tobruckie wyczyny podporucznika Mieczysława Sawickiego

Autor: Jerzy Kirszak
W dziejach polskiej wojskowości istniały dwie wielkie jednostki złożone wyłącznie z ochotników, posiadające zarazem najwyższy odsetek żołnierzy z cenzusem naukowym. Były to I Brygada Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i powstała ćwierć wieku później Brygada Strzelców Karpackich generała Stanisław Kopańskiego. Ich żołnierze przeszli do legendy i są narodową dumą.

Witold Babiński (1897-1950) - aktywny uczestnik wojny polsko – bolszewickiej, kapitan artylerii, dr nauk rolniczych, ekspert przemysłu drzewnego, w okresie II WŚ dzielny adiutant gen. Kazimierza Sosnkowskiego, stojący u jego boku do śmierci generała.

Autor: Rafał Dudkiewicz, Jerzy Kirszak

Wrzesień 1939: ...dyskusje na temat sojuszu polsko-niemieckiego są bezcelowe, „na sensację"...

Autor: Jacek Jędrysiak, Daniel Koreś, Jerzy Kirszak, Piotr Cichoracki, Grzegorz Hryciuk
Wzór żołnierza porucznik Józef Schodowski
Biogram / Biografia

Wzór żołnierza porucznik Józef Schodowski

Autor: Jerzy Kirszak
Józef Stanisław Schodowski urodził się 2 marca 1904 r. w Raciążu, w powiecie sierpeckim województwa warszawskiego (był synem Juliana, właściciela ziemskiego, i Julianny z d. Dembek). do szkoły powszechnej uczęszczał w Raciążu.