Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Bartosz Kapuściak

Bartosz Kapuściak

Urodzony w 1983 r., historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-KŚZpNP w Katowicach. Swoje pole badawcze koncentruje na wojskowym aparacie represji Polski Ludowej. Redaktor Kroniki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie autorstwa ks. Leopolda Wojaka, autor tomów źródeł Instrukcje o pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami oprowadzeniu dokumentacji i ewidencji (1957-1990), Kraków 2010 i Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), Katowice-Kraków 2018 (w druku) oraz artykułów o tej tematyce.