Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Dom Marii i Stefana Burkackich w m. Szyszki, pow. pułtuski – ostatnie miejsce schronienia st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur”. Fot. ze zbiorów AIPN