Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Kobiety w Marynarce Wojennej – Pomocnicza Morska Służba Kobiet (1943-1947)
Artykuł

Kobiety w Marynarce Wojennej – Pomocnicza Morska Służba Kobiet (1943-1947)

Autor: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Podczas II wojny światowej kobiety służyły w strukturach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie tylko w armii lądowej, ale także w marynarce wojennej.
Zbrodnia w Hucie Pieniackiej
Artykuł

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej

Autor: Paweł Głuszek
28 lutego 1944 r. ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Ochotniczego Pułku Policji SS, powiązanego z 14. Dywizją SS „Galizien”, oddziały UPA, nacjonaliści ukraińscy oraz ukraińscy mieszkańcy okolicznych wiosek wkroczyli do wsi Huta Pieniacka zamieszkanej przez ludność polską.
Katastrofa rządowego samolotu AN-24W pod Goleniowem
Artykuł

Katastrofa rządowego samolotu AN-24W pod Goleniowem

Autor: Magdalena Dźwigał
28 lutego 1973 r., w pobliżu portu lotniczego Szczecin-Goleniów, rozbił się rządowy samolot Antonow AN-24W. W wyniku katastrofy zginęło 18 osób, w tym ówczesny minister spraw wewnętrznych Wiesław Ociepka oraz jego czechosłowacki odpowiednik Radko Kaska.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Dywersja w ruchu katolików świeckich w PRL na przykładzie Gdańska
Artykuł

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. Dywersja w ruchu katolików świeckich w PRL na przykładzie Gdańska

Autor: Daniel Gucewicz
Pod koniec lat sześćdziesiątych grono kilkudziesięciu katolików z Gdańska, związanych między innymi z duszpasterstwami księży pallotynów i ojców dominikanów, podjęło starania o rejestrację Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Starania te spotkały się ze zdecydowaną odmową władz komunistycznych, przyniosły też zainteresowanie całym środowiskiem ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Kuropaty – miejsce masowych egzekucji sowieckich
Artykuł

Kuropaty – miejsce masowych egzekucji sowieckich

Autor: Marta Kupczewska
Położona na północny wschód od Mińska miejscowość Kuropaty to dziś jedno z przedmieść liczącej blisko 2 mln mieszkańców stolicy Białorusi. Pomimo upływu przeszło osiemdziesięciu lat od tragicznych wydarzeń, wciąż zbyt mało wiemy o dokonanych tam stalinowskich zbrodniach.
W tajnej służbie. Generał Brygady Mieczysław Zygfryd Słowikowski „Rygor”
Biogram / Biografia

W tajnej służbie. Generał Brygady Mieczysław Zygfryd Słowikowski „Rygor”

Autor: Piotr Długołęcki
Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w Wojsku Polskim. Uczestnik wojny z bolszewikami, odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1937 roku rozpoczął pracę dla Oddziału II Sztabu Generalnego, zajmującego się wywiadem zagranicznym. Został wysłany na placówkę do Kijowa jako dyplomata i niejawny kierownik ekspozytury Oddziału II. Tam zastał go wybuch II wojny światowej.
Powszechna Organizacja „Służba Polsce”
Artykuł

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”

Autor: Wojciech Kujawa
25 lutego 1948 r. Sejm przyjął ustawę o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży i tym samym powołał Powszechną Organizację „Służba Polsce”.
Niedoszły „polski miesiąc”. Luty 1968 r.
Artykuł

Niedoszły „polski miesiąc”. Luty 1968 r.

Tytuł jest nieco prowokacyjny. Wśród konfliktów społeczeństwa z władzami w PRL wymieniamy oczywiście - i słusznie - Marzec '68. To specyficzny i wielowątkowy konflikt, o którym uzasadnione jest mówienie szerzej jako o „wydarzeniach marcowych”. Jednak tylko zbieg okoliczności sprawił, że to nie Zebranie Nadzwyczajne Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich (rozpoczęte jeszcze w lutym 1968 r.) stało się początkiem wielkiego protestu społecznego.
Szafarze śmierci. Sędziowie sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Artykuł

Szafarze śmierci. Sędziowie sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na początku lutego 1946 r. utworzono wydziały doraźne przy sądach okręgowych, których głównym celem było jak najszybsze spacyfikowanie antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W trakcie kilkumiesięcznej działalności te tak zwane „sądy na kółkach”, których składy orzekające rekrutowały się z sędziów i prokuratorów wojskowych, orzekły kilkaset wyroków śmierci.
Jak krakowski urwis został strzelcem Piłsudskiego… Młodość Augusta Emila Fieldorfa
Biogram / Biografia

Jak krakowski urwis został strzelcem Piłsudskiego… Młodość Augusta Emila Fieldorfa

Gen. Fieldorf „Nil” był w okresie II wojny światowej jednym z najważniejszych oficerów Armii Krajowej. Jego ówczesna działalność została bardzo wysoko oceniona przez historię. Czy przed laty coś wskazywało na to, że ten krakus zapisze się złotymi głoskami w polskiej historii najnowszej…?