Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980

Autor: Małgorzata Choma-Jusińska 2014

Postawy Polaków wobec systemu politycznego ukształtowanego po 1944 r. są coraz szerzej badane przez historyków. Spośród całego spektrum zachowań: od pełnego poparcia dla władzy komunistycznej, aż po próby jej zniesienia, właśnie przejawy oporu są najczęściej przedmiotem naukowego zainteresowania. W wypadku Lubelszczyzny poza okresem tużpowojennym oraz wydarzeniami związanymi z kolejnymi kryzysami społeczno-politycznymi: Marcem 1968 r., Lipcem 1980 r. oraz, w mniejszym stopniu, stanem wojennym, postawy społeczne, w tym działalność opozycyjna, są w niedostatecznym stopniu rozpoznane.

 

Książka prezentuje proces formowania się, działalność i specyfikę środowisk opozycyjnych na Lubelszczyźnie w latach 1975–1980. W tym regionie ukształtował się jeden z aktywniejszych ośrodków opozycji w kraju. Grupa skupiona wokół ukazującego się w Lublinie pisma „Spotkania” odegrała szczególną rolę w rozwoju niezależnego ruchu wydawniczego. Na Lubelszczyźnie powołano też pierwszy Komitet Samoobrony Chłopskiej, co zainicjowało zorganizowaną działalność wśród rolników.

Pobierz