Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej. Symposia Archivistica, t. 1

Autor: Rafał Leśkiewicz, Anna Żeglińska 2015

W pierwszym tomie serii Symposia Archivistica opublikowano materiały sympozjum naukowego Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, zorganizowanego 29 listopada 2013 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

Dnia 28 października 2014 r., po zakończeniu obrad sympozjum poświęconego komputeryzacji i digitalizacji w archiwach, grono organizatorów i uczestników postanowiło zainicjować serię wydawniczą obejmującą materiały wszystkich cyklów sympozyjnych. Ustalono tytuł serii: Symposia Archivistica, powołano Radę Naukową w składzie której znaleźli się: dr Jerzy Bednarek, dr hab. Waldemar Chorążyczewski, dr Rafał Leśkiewicz, dr Paweł Perzyna, dr Agnieszka Rosa, prof. Bohdan Ryszewski, dr Anna Żeglińska. Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Bohdan Ryszewski, sekretarzem dr Anna Żeglińska.

Pierwsze sympozjum zostało zorganizowane w 2012 r. i poświęcono je kształceniu archiwistycznemu na poziomie doktorskim, a drugie w 2013 r. przedmiotem obrad uczyniło zasadę strukturalną jako podstawę opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacyjnych. Trzecie, zorganizowane w 2014 r., podejmowało problematykę komputeryzacji i digitalizacji w archiwach. Wymieniony cykl sympozjów ma swoją historię, krótką, ale wartą odnotowania, bowiem ich pokłosiem jest pierwszy tom założonego wydawnictwa Symposia Archivistica.

 

Pobierz