Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921

2021

W związku z przypadającą na 2021 rok setną rocznicą zakończenia wojny polsko-bolszewickiej Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie przygotowało nową tekę edukacyjną. Pakiet materiałów, który oddajemy do Państwa rąk stanowi uzupełnienie szerokiej oferty Oddziału IPN w Warszawie poświęconej zmaganiom odradzającej się po okresie zaborów Rzeczypospolitej Polskiej z bolszewicką Rosją.

 

Obecna publikacja to zestaw różnorodnych materiałów dydaktycznych przygotowany specjalnie z myślą o nauczycielach przedmiotów humanistycznych i edukatorach. Mogą one posłużyć do przeprowadzenia lekcji szkolnych z zakresu historii, języka polskiego, zajęć wychowawczych i kół zainteresowań. Ponadto mogą być pomocne dla edukatorów prowadzących zajęcia w bibliotekach, muzeach, domach kultury czy grupach harcerskich. Różnorodność zgromadzonego materiału pozwala sięgnąć po znaczną liczbę tematów powiązanych z wojną polsko-bolszewicką, takich jak: udział młodzieży w walkach, zaangażowanie kobiet w obronę państwa, los żołnierza polskiego i wiele innych.

Teka została podzielona na trzy zeszyty. Pierwszy z nich to Materiały dla nauczyciela. Znajdziemy tam esej wybitnego specjalisty w zakresie dwudziestowiecznej historii Polski prof. Janusza Odziemkowskiego, przykładowe scenariusze lekcji oraz bibliografię. Materiały dla ucznia. Część 1 to rozbudowany zestaw ćwiczeń, będący naszą propozycją pracy z materiałami zawartymi w tece, uzupełniony tablicą synchronistyczną. W tym zeszycie znajdują się także biogramy ważniejszych postaci obu stron konfliktu, słownik podstawowych pojęć historycznych i uproszczona bibliografia. W Materiałach dla ucznia. Część 2 znalazł się wybór tekstów źródłowych, fragmenty tekstów literackich, mapy i szczegółowe wykresy. Znajdziemy tu również bogatą ikonografię – wybrane fotografie archiwalne i plakaty.

Zachęcamy do zapoznania się z teką edukacyjną Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921.

 

Pobierz