Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Ewa Tomaszewska

2019

Ur. w 1947 roku, działaczka opozycji w PRL, odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Od 1980 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, współpracowała m.in. z Komisją Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze.

18 stycznia 1982 r. została zatrzymana i internowana w Ośrodk Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, a następnie była przetrzymywana w Ośrodku w Gołdapi, gdzie podjęła głodówkę w wyniku której musiała zostać poddana leczeniu szpitalnemu. Decyzją z 21 lipca 1982 r.  została zwolniona z internowania.

Nie zaprzestała działalności niepodległościowej organizując pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, zajmowała się także kolportażem podziemnych wydawnictw.

W dniu 6 grudnia 1983 r. została aresztowana za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej pacyfikację KWK Wujek i oskarżona m.in. o znieważenie funkcjonariuszy. Więziona była w Areszcie Śledczym w Katowicach, Lublińcu i Krakowie. W kwietniu 1984 r. została zwolniona ze względu na stan zdrowia, sprawę ostatecznie umorzono na mocy przepisów o amnestii.

Nagranie zrealizowane przez Ewę Tylus z redakcji „Biuletynu IPN” w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podczas spotkania „Noc generała” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie: