Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983

Autor: Tadeusz Ruzikowski 2013

Stan wojenny, dramatyczny okres ostatniej dekady Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mógł się stać przedmiotem szerszego zainteresowania historyków dziejów najnowszych dzięki nowym możliwościom badawczym, które pojawiły się wraz z politycznym przesileniem roku 19891. Dzięki temu także wiedza na temat stanu wojennego jest obecnie znacznie szersza, choć wciąż dalece niepełna.

 

Publikacja wpisuje się w coraz bardziej popularny nurt badań regionalnych. Autor przedstawia historię stanu wojennego (1981–1983) w Warszawie oraz byłym województwie stołecznym. Opisuje poczynania aparatu władzy, różnorodne formy sprzeciwu społecznego, aktywność opozycji oraz szykany i represje wobec niej, działania Kościołów chrześcijańskich, a także ówczesne problemy dnia powszedniego. Określa też specyfikę stanu wojennego na wybranym terenie oraz w odniesieniu do niektórych wątków poszukuje analogii historycznych. Publikację wzbogacają fragmenty relacji świadków wydarzeń: członków PZPR, komisarzy wojskowych, działaczy opozycji różnego szczebla i przedstawicieli środowisk kościelnych.

Niniejsza publikacja otrzymała w 2010 r. Nagrodę im. Profesora Tomasza Strzembosza przyznawaną przez fundację jego imienia oraz została wyróżniona dyplomem honorowym w kategorii „Varsaviana 2009/2010” przez Towarzystwo Miłośników Historii i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

Pobierz