Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne

Autor: Adam Dziurok 2017

W ubiegłym roku minęło 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Rocznica ta dała asumpt do refleksji naukowej nad tym wydarzeniem, które wielu Polaków wciąż uważa za rodzaj „mniejszego zła”, nie dostrzegając ogromu cierpień i niegodziwości, jakie przyniosło.

 

Celem publikacji jest prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego. Przedstawiono m.in. szczegóły śledztw prokuratorów IPN związanych z internowaniami, tłumieniem demonstracji i pacyfikacją strajków, weryfikacją dziennikarzy, stosowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz funkcjonowaniem wojskowych obozów internowania. Pokazane zostały również prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych popełnionych w tym okresie, kulisy śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK „Wujek” i KWK „Manifest Lipcowy”, jak i działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych ze stanem wojennym. 

Na książkę składa się 9 artykułów poprzedzonych wstępem, będących pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Oddział IPN w Katowicach w dniach 13-14 grudnia 2016 r.

 


Spis treści

Wstęp
Barbara Fedyszak-Radziejowska, Trauma stanu wojennego w pamięci i tożsamości Polaków
Stanisław Trociuk, Problematyka stanu wojennego w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich
Ewa Koj, Śledztwo w sprawie wprowadzenia stanu wojennego
Przemysław Cieślik, Zbrodnia lubińska z 31 sierpnia 1982 roku – demonstracja siły, czy „polowanie” na ludzi?
Mieczysław Góra, Funkcjonowanie wojskowych obozów internowania w latach 1982-1983 w świetle materiałów zgromadzonych w aktach śledztw Instytutu Pamięci Narodowej
Andrzej Majcher, Śledztwo przeciw prokuratorom wojskowym podejrzanym o matactwa w toku pierwszych śledztw dotyczących pacyfikacji kopalń „Manifest Lipcowy” i „Wujek”
Krzysztof Bukowski, „Ścieżki zdrowia” w Zakładzie Karnym w Wierzchowie Pomorskim w 1982 roku w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
Magdalena Sierocińska, Poddani najwyższej próbie. Postawy internowanych w świetle dokumentów zgromadzonych w śledztwach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
Przemysław Piątek, Przestępstwa stanu wojennego w ujęciu kryminologicznym jako „crimes of the state”. Przegląd zagadnień badawczych

Pobierz