Proszę czekać,
trwa ładowanie strony...

nr 10-11/2009

Autor: Krzysztof Kapuza 2009

W najnowszym, podwójnym numerze „Biuletynu IPN” przedstawiono dzieje ruchu ludowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, podczas wojny i okupacji, w latach powojennych, aż do narodzin „Solidarności” na wsi. Obok rozmowy i syntetycznych szkiców ukazujących poszczególne etapy historii ludowców, na uwagę zasługują artykuły o ucieczce Stanisława Mikołajczyka (a ściślej o tym, czy i co bezpieka o niej wiedziała) oraz o wybranych postaciach związanych z ruchem ludowym: Stefanie Korbońskim, Janie Cieluchu, Jerzym Mara-Meÿerze i Zygmuncie Maciejcu.


Spis treści

ROZMOWY BIULETYNU

Rozprute sztandary   – Z Franciszkiem Gryciukiem, Antonim Kurą, Mateuszem Szpytmą rozmawia Andrzej W. Kaczorowski

KOMENTARZE HISTORYCZNE

Arkadiusz Kołodziejczyk – Ruch ludowy w II Rzeczpospolitej
Tomasz Skrzyński – Ruch ludowy w czasie II wojny światowej
Marzena Grosicka – Walka o demokrację. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947 
Franciszek Dąbrowski – Co bezpieka wiedziała o ucieczce Stanisława Mikołajczyka?
Grzegorz Łeszczyński – Morderstwo w Budkach Petrykowskich – zbrodnia nierozliczona
Bogusław Wójcik – „Nie walczymy pięścią, ale ideą”
Mateusz Szpytma – Zjednoczone? Stronnictwo? Ludowe?
Witold Bagieński – Na ścieżkach zdrady
Krzysztof Tarka – Adam Gaś – agent na medal
Grzegorz Łeszczyński – Pielgrzymowanie ze Zbroszy Dużej na spotkanie z Janem Pawłem II
Andrzej W. Kaczorowski – Ruch solidarnościowy na wsi w roku 1980
Marcin Stefaniak – „Byliśmy przyjaciółmi”. Jak szczecińska bezpieka rozpracowywała opozycję przedsierpniową

SYLWETKI

Małgorzata Ptasińska-Wójcik – Stefan Korboński „Nowak”, „Zieliński”
Michał Kalisz – Ludowiec, poseł, „sprawiedliwy”
Krzysztof A. Tochman – Jerzy Mara-Meÿer. Kurier do Delegatury Rządu
Agnieszka Chrzanowska – „Na łaskę nie zasługuje”. Zygmunt Maciejec – „nielegalny członek PSL”

RELACJE I WSPOMNIENIA

Józef Baran – Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej

WYDARZENIA

Pobierz